Y gweithgareddau teuluol gorau a mwyaf hwyliog yn Nhŷ Tredegar

Mae Tŷ Tredegar yn lle perffaith i deuluoedd fynd ar antur i ddarganfod bywyd yn yr awyr agored gyda’i gilydd. Boed law neu hindda ry’ch chi’n siŵr o gael diwrnod sy’n llawn dop o weithgarwch wrth ddarganfod rhyfeddodau ein tŷ, ein gerddi a’n parcdir.

Cynorthwyydd Cadwraeth yn help i ddiogelu’r muriau

50 o bethau

Ewch i gasglu llyfr lloffion o’n Derbynfa a dechrau croesi rhai o’r gweithgareddau hwyliog a bythgofiadwy oddi ar y rhestr anturus ac uchelgeisiol hon i blant. Cadwch lygad allan am weithgareddau sy’n cael eu harwain gan staff a gwirfoddolwyr dros y gwyliau ysgol.

Allwch chi lwyddo fel gwas yn Nhŷ Tredegar?

Dewch i fod yn Geidwad Tŷ

Oes gennych chi’r sgiliau i fod yn Geidwad Tŷ yn Nhŷ Tredegar? Cadwch lygad allan am y napcynnau y mae prif geidwad y tŷ wedi’u gadael allan i chi o amgylch yr adain wasanaeth.

A view of the mansion from the mineral garden

Teithiau Sbotio

Gadewch y teclynnau trydanol gartref a mwynhewch yr awyr iach! Mae gennym amrywiaeth o Deithiau Sbotio i chi a’r teulu sy’n rhedeg drwy’r Tŷ a’r Gerddi drwy gydol y tymor.

Pa un o’r teulu Morgan fyddwch chi heddiw?

I ganol y gwisgoedd

Ewch draw i’r Parlwr Newydd i chwilota drwy ein bocs dillad, a dewis un o wisgoedd y teulu Morgan sy’n tynnu eich llygad chi. Pwy hoffech chi fod? Godfrey neu Evan, Olga neu Lois?