Cyfnod archebu yn agor ar gyfer y farchnad Nadolig

Stondin Marchnad Nadolig
Cyhoeddwyd : 28 Aug 2018 Diweddariad diwethaf : 29 Aug 2018

Mae’r cyfnod archebu wedi agor ar gyfer masnachwyr sydd am fynychu’r marchnadoedd Nadolig eleni.

Gall masnachwyr a chrefftwyr lleol gadw eu lle nawr i gymryd rhan yn un o brofiadau Nadolig mwyaf hudol de Cymru.

Gyda mwy na 10,000 o bobl yn ymweld â Thŷ Tredegar dros benwythnosau’r gaeaf, ein marchnad fechan ond hyfryd yw’r lle gorau i gyrraedd trigolion Casnewydd a thu hwnt.

Mae’r cyfnod archebu nawr ar agor a bydd yn cau pan yn llawn, felly ceisiwch gyflwyno cais cyn gynted â phosibl. Rydym yn asesu pob cais yn unigol i sicrhau’r gymysgedd orau posibl o stondinau i’n hymwelwyr.

Bydd y farchnad ar agor ar y diwrnodau canlynol:

  • 24-25 Tachwedd
  • 1-2 Rhagfyr
  • 8-9 Rhagfyr
  • 15-16 Rhagfyr
  • 22 Rhagfyr

Os oes gennych ddiddordeb mewn archebu stondin, e-bostiwch lucy.byrne@nationaltrust.org.uk gyda lluniau o’ch cynnyrch a’r dyddiadau rydych yn eu ffafrio.