Darganfod Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Bachgen bach yn chwarae gyda replica o  deganau Tuduraidd.

Chwaraewch gyda’r teganau a‘r gemau sydd ar eich cyfer, a phrofwch fwyd wedi ei goginio o ryseitiau sy’ dros 500 mlwydd oed.

Pethau gwych i’w gwneud

  • Rhowch gynnig ar ‘Tudor Family Fortunes’ i ddysgu mwy am y cartref Tuduraidd hwn
  • Chwaraewch gyda’r teganau yn y cyntedd. Oeddech chi’n gwybod bod yo-yos gan y Tuduriaid?
  • Codwch sgrôl a darganfod mwy am ofergoelion Tuduraidd
  • Edrychwch yn fanwl ar y llieiniau lliw i ddarganfod mwy am Ddinbych-y-Pysgod yn Oes y Tuduriaid
  • Gwisgwch y dillad Tuduraidd yn y llofft wely
  • Cymrwch olwg sydyn ar y tŵr toiled a’r pwll carthion – tŷ bach dan do y teulu
  • Eisteddwch wrth yr uchel-fwrdd a dychmygwch mai chi yw gwestai’r masnachwr
  • Mwynhewch yr olygfa orau o’r harbwr a’r arfordir o ffenest y llofft wely

Croeso cynnes

Ymunwch â ni yn ystod misoedd oer y flwyddyn am groeso cynnes iawn. Yn ystod yr hydref a’r gaeaf ry’n ni’n cynnau tân agored yng nghegin y tŷ – mae’n ddiddos iawn ac yn llawn awyrgylch!