Taith glogwyni ac ogofâu Lydstep

Llwybr cerdded

Taith braf ar hyd y clogwyni i wylio bywyd gwyllt. Mae’r gweirdir yn llawn blodau gwyllt a gloÿnnod byw, ac mae’r clogwyni’n gartref i’r frân goesgoch, aderyn drycin y graig, y llurs a gwylanod.

Dewch i fwynhau taith deuluol ac i weld uchafbwyntiau arfordir Sir Benfro

Cewch olygfeydd rhyfeddol tua’r môr. Ar ddyddiau clir gallwch weld Ynys Wair ac arfordir Gwlad yr Haf, ac efallai y byddwch yn ddigon ffodus i weld dolffiniaid neu lamhidyddion oddi ar y lan.

Pentir Lydstep o’r awyr

Map

Map route for Lydstep cliffs and caverns walk

Dechrau:

Maes parcio Pentir Lydstep, cyf grid: SS087977

1

O’r maes parcio cerddwch tuag at y môr heibio piler concrid a safle gwn o’r Ail Ryfel Byd. Lle mae’r llwybr yn gwahanu, trowch i’r dde er mwyn gweld y traeth, yr ogofâu ac edrych draw at faes saethu Maenorbŷr.

2

Dilynwch y llwybr o gwmpas tua’r chwith drwy’r llwyni eithin. Efallai y dewch chi wyneb yn wyneb â’r gwartheg sy’n pori’r pentir i ni.

3

Pan fydd y llwyni’n agor allan fe welwch Ynys Bŷr gyda’i oleudy o’ch blaen. Ar ddyddiau clir chwiliwch am Ynys Wair ac arfordir Gwlad yr Haf ar y gorwel.

Darllen mwy

4

Mae’r clogwyni calchfaen, gyda’u plygiadau fertigol trawiadol, yn boblogaidd gyda dringwyr ac efallai y gwelwch bysgotwyr ar y creigiau islaw.

5

Wrth i chi gyrraedd pen draw’r pentir, cewch olygfeydd o Bwynt Giltar a Bae Caerfyrddin yn ei gyfanrwydd, yr holl ffordd rownd i Benrhyn Gŵyr.

Darllen mwy

6

Dilynwch yr arfordir hyd at y chwarel drawiadol uwchben Hafan Lydstep, pentref gwyliau mawr wedi ei dirlunio’n dda.

7

Ewch ymlaen drwy ddarn bach o goedwig ac yn ôl i’r maes parcio.

8

I archwilio’r ogofâu, cadwch i’r dde wth i chi adael y maes parcio ac ewch i lawr y 100 o stepiau at y traeth. ON Dim ond adeg llanw isel (distyll) y mae’n bosib i chi fynd i’r ogofâu felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw amserau’r llanw os hoffech chi fynd i’w harchwilio.

Rocks on the beach at Lydstep Headland in Pembrokeshire, Wales

Diwedd:

Maes parcio Pentir Lydstep, cyf grid: SS087977

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith glogwyni ac ogofâu Lydstep

Tirwedd

Cau

Ar y pentir, mae’n wastad yn bennaf gyda llethrau gwair. Fe all fod yn fwdlyd o dan draed o dan y coed. Mae 100 o stepiau i lawr i’r traeth a’r ogofâu (dewisol).

Taith glogwyni ac ogofâu Lydstep

Cysylltwch â ni

Cau
Taith glogwyni ac ogofâu Lydstep

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Lydstep, Tenby, Pembrokeshire, SA70 7SE
Ar drên

Yr orsaf agosaf yw Dinbych-y-pysgod 5.5 milltir (8.85km). Manylion ar Traveline-Cymru

Ar y ffordd

Heol yr A4139 o Benfro i Ddinbych-y-pysgod, yna’r heol o bentref Lydstep i’r pentir. Cod post SA70 7SE.

Ar fws

O Ddinbych-y-pysgod neu Hwlffordd i bentref Lydstep. Am wybodaeth ar y llwybrau agosaf gweler Traveline-Cymru

Taith glogwyni ac ogofâu Lydstep

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Croeso i gŵn ar dennyn