Sioe yn dweud stori’r Esgob William Morgan

Actor in character as Bishop William Morgans during performance for school group at Ty Mawr Wybrnant, near Penmachno
Cyhoeddwyd : 19 Aug 2016 Diweddariad diwethaf : 30 Aug 2016

Fel rhan o ‘Ŵyl Hanes Cymru i Blant’ mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnal perfformiad arbennig gan yr Esgob William Morgan yn y tŷ lle cafodd ei eni, Tŷ Mawr Wybrnant yn Eryri, ddydd Sul 25 Medi.

Fe ddaw stori’r Esgob William Morgan yn fyw yn y perfformiad rhyngweithiol yma gan yr actor adnabyddus, Llion Williams. Mae’r sioe’n para awr ac yn cael ei chynnal yng nghartref cynta’ William Morgan sydd wedi’i leoli ger hen lwybr porthmyn yn Wybrnant. Byddwch yn dilyn ei stori o’i enedigaeth yn y Tŷ Mawr i’w ddyrchafiad yn Esgob Cadeirlan Llanelwy ac yn dysgu sut a pham iddo gael y gwaith o gyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg.

" Mae’n hollbwysig ein bod ni’n llenwi’n plant â brwdfrydedd am ein hanes. A pha ffordd well o wneud hynny na thrwy ddod â’r hanes yn fyw mewn perfformiad hwyliog a rhyngweithiol fel hyn, a hynny mewn lle sydd mor ganolog i’r stori."
- Gerwyn Edwards, Ceidwad Tŷ Mawr Wybrnant

Dewch i ddysgu mwy am y gŵr talentog yma a feistrolodd naw iaith cyn mynd ati i gyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg. Er iddo farw’n ddyn tlawd yn 1604, fe adawodd y genedl yn un llawer cyfoethocach, diolch i’w waith yn cyfieithu’r Beibl.

Taith o amgylch Tŷ Mawr

Ar ôl y perfformiad beth am ichi fynd yn ôl mewn amser drwy gael cip o gwmpas Tŷ Mawr Wybrnant, y ffermdy o’r 16eg ganrif lle treuliodd William Morgan 10 mlynedd cyntaf ei fywyd. Cewch glywed pa mor galed oedd bywyd yn oes y Tuduriaid a gweld copi gwreiddiol o’r Beibl Cymraeg cyntaf erioed. Byddwch yn meddwl amdano mewn goleuni newydd clywed am arwyddocâd diwylliannol y llyfr.

Dewch i weld y sioe

Yn ychwanegol at gyfres o berfformiadau mewn ysgolion, mae dau berfformiad awr o hyd yn cael eu cynnal ddydd Sul, 25 Medi, yn Nhŷ Mawr Wybrnant.

  • Perfformiad Cymraeg: 12 – 1pm
  • Perfformiad Saesneg: 2 – 3pm.

Mae’r perfformiadau’n costio £2 y plentyn a £4 i oedolion. (Codir tâl mynediad arferol i’r tŷ)

Mae llefydd yn brin felly ffoniwch 01766 510120 neu anfonwch e-bost at eryri@nationaltrust.org.uk i archebu’ch lle.