Whitffordd a Gogledd Gŵyr

Y glaswelltir calchfaen yn garped o flodau ar fryn Cwm Ivy, Gŵyr
Whitffordd a Gogledd Gŵyr

Ein gwaith 

Golygfa o gors Cwm Ivy o’r awyr

Cwm Ivy: Lle daw’r môr i mewn 

Hawliwyd cors Cwm Ivy o’r môr yn yr 17eg ganrif er mwyn ei defnyddio i ffermio. Roedd morglawdd yn amddiffyn y tir, ac fe dyfodd yn ei faint a’i gryfder dros y blynyddoedd. Nawr, ar ôl bod yn dir ffermio am bron 400 mlynedd mae’r dirwedd yn newid a’r môr yn dod nôl i mewn.

Whitffordd a Gogledd Gŵyr

Lleoedd i aros

Whitffordd a Gogledd Gŵyr

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Machlud haul yng Nghwm Ivy, Gŵyr

Crwydro Cwm Ivy 

Ewch am dro o gwmpas y morfa heli newydd sy’n datblygu yng Nghwm Ivy, a gweld pa fywyd gwyllt sydd yno.

Cerdded gyda’r teulu

Teithiau cerdded gorau Gŵyr 

O droedio’r arfordir i grwydro’r goedwig, mae ein teithiau cerdded amrywiol yn addas ar gyfer teuluoedd a cherddwyr profiadol fel ei gilydd. Cewch weld golygfeydd o ben clogwyni, traethau bach diarffordd a thirweddau gwyllt, a phrofi’r tymhorau wrth iddyn nhw newid.

Whitffordd a Gogledd Gŵyr

Cymryd rhan

Gwirfoddolwyr yn codi waliau cerrig yn Rhosili

Gwirfoddoli ar benrhyn Gŵyr 

Mae pob math o wahanol gyfleoedd i wirfoddoli yng Ngŵyr. O godi waliau cerrig a chasglu sbwriel, i roi help llaw i ni yn ein digwyddiadau, mae gyda ni rywbeth i bawb.