Whitffordd a Gogledd Gŵyr

Yr haul yn codi dros forfa Cwm Ivy, Gŵyr

Important notice -

All our houses, gardens, parks, toilets, cafes, shops and car parks are now closed to further restrict the spread of coronavirus.

Whitffordd a Gogledd Gŵyr

Ein gwaith 

Whitffordd a Gogledd Gŵyr

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Machlud haul yng Nghwm Ivy, Gŵyr

Crwydro Cwm Ivy 

Ewch am dro o gwmpas y morfa heli newydd sy’n datblygu yng Nghwm Ivy, a gweld pa fywyd gwyllt sydd yno.

Cuddfan adar yng Nghwm Ivy, Gŵyr

Gwylio adar yng Nghwm Ivy

Mae nifer o wahanol adar yn cael eu denu i Gwm Ivy. Dyma ein canllaw i rai o'r adar rydych chi'n debygol o'u gweld wrth ymweld â'r lle. Gallwch fwynhau gwylio'r olygfa o'r ddwy guddfan sydd ar bob ochr i'r morfa.

Cerdded gyda’r teulu

Teithiau cerdded gorau Gŵyr 

O droedio’r arfordir i grwydro’r goedwig, mae ein teithiau cerdded amrywiol yn addas ar gyfer teuluoedd a cherddwyr profiadol fel ei gilydd. Cewch weld golygfeydd o ben clogwyni, traethau bach diarffordd a thirweddau gwyllt, a phrofi’r tymhorau wrth iddyn nhw newid.

Whitffordd a Gogledd Gŵyr

Bywyd gwyllt

Morfa a chuddfan adar yng Nghwm Ivy ym Mro Gŵyr

Adar yng Nhwm Ivy 

Dysgwch am yr adar sy'n heidio i'r morfa heli sydd nawr wedi ffurfio yng Nghwm Ivy

Whitffordd a Gogledd Gŵyr

Lleoedd i aros

Whitffordd a Gogledd Gŵyr

Cymryd rhan

Gwirfoddolwyr yn codi waliau cerrig yn Rhosili

Gwirfoddoli ar benrhyn Gŵyr 

Mae pob math o wahanol gyfleoedd i wirfoddoli yng Ngŵyr. O godi waliau cerrig a chasglu sbwriel, i roi help llaw i ni yn ein digwyddiadau, mae gyda ni rywbeth i bawb.