Dathlwch y Nadolig yn Ne Cymru

O ffeiriau Nadolig a dilyn llwybr yng ngolau cannwyll, i addurniadau moethus a theithiau Nadoligaidd, dysgwch ragor am y digwyddiadau sydd ar garreg eich drws y Nadolig hwn.

See lavish decorations at Tredegar House this Christmas

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

Teithiwch nôl drwy amser yn Nhŷ Tredegar y Nadolig hwn i ddarganfod traddodiadau ddoe a heddiw. Mwynhewch yr addurniadau cyfoethog ym mhob ystafell wrth fynd ar daith dywys Nadoligaidd, neu profwch hud ymweliad hwyr nos ar daith yr Ŵyl. Ar y penwythnosau, rhowch gynnig ar weithgareddau Nadolig traddodiadol a mwynhewch y naws braf wrth gael blas o win cynnes a mins pei wrth grwydro o gwmpas stondinau bwyd a chrefft lleol.

Decorating the Christmas tree in the great hall at Dyffryn Gardens

Gerddi Dyffryn, Caerdydd 

Dewch i ddarganfod llwybr Nadoligaidd newydd sbon Gerddi Dyffryn. O Dachwedd 24 hyd Ionawr 2 gallwch ddilyn y llwybr ‘O Goeden Hardd’ o gwmpas yr ardd a darganfod 12 coeden Nadolig gwahanol eu naws, pob un yn adrodd rhan wahanol o stori Dyffryn. Cewch gip ar barotiaid yn siglo, pentyrrau glo a llond llygad o bŵer blodau. Neu os am Nadolig mwy ymlaciol ymunwch â’r Spectrum Singers yn y Neuadd Fawr mewn cyngerdd carolau ar Ragfyr 15.

Christmas tree outside Newton House

Dinefwr, Sir Gaerfyrddin 

Bydd y Nadolig yn dechrau yn Ninefwr gyda'r Ffair Nadolig traddodiadol ar Dachwedd 25 a 26. Bydd y plasty a'r cwrt yn llawn danteithion blasus, anrhegion wedi'i gwneud â llaw, ac adloniant Nadoligaidd ei naws yn y babell. Dewch nôl ym mis Rhagfyr i fwynhau'r Nadolig yn Nhŷ Newton pan fydd pob ystafell wedi'i haddurno'n fendigedig. Os mai bod allan yn yr awyr agored sydd orau gyda chi, lapiwch yn gynnes a dewch i roi help llaw i'r ceidwaid i fwydo'r ceirw ar dir y parc, neu ymuno ag un o'u teithiau tywys.

Addurniadau Nadolig yn Llanerchaeron

Llanerchaeron, Ceredigion 

Dewch i ymgolli yn hud y Nadolig yn ffair benwythnos blynyddol Llanercheron, a dod i weld y fferm hon wrth ei gwaith yn paratoi ar gyfer yr ŵyl. Bydd yna 70 o stondinau, ymweliad gan Siôn Corn, heb sôn am fins peis a gwin twym. Neu i godi'ch ysbryd yn ystod y dyddiau tywyll yma, beth am fynd allan i gerdded yn y goedwig a phrofi harddwch gaeafol, gwyllt Llanercheron. Bydd y fferm, yr ystafell de a'r siop i gyd ar agor drwy fis Rhagfyr (heblaw am 24, 25 a 26 o Ragfyr).

Two performers at the Night at the tinworks event, at Aberdulais, Neath.

Aberdulais, Castell Nedd 

Dewch i weld y Gwaith Tun a'r Rhaeadr yn Aberdulais gyda'r nos. Cerddwch yng ngolau cannwyll at y rhaeadr nos Wener 14 a 21 Rhagfyr lle gewch chi fwynhau clywed straeon yn cael eu hadrodd a mynd ati i wneud addurniadau traddodiadol Fictoraidd. Peidiwch ag anghofio dod â fflach lamp!

Ymwelwyr yn mwynhau ras hwyl yr ŵyl

Stagbwll, Sir Benfro 

Llosgwch galorïau'r Nadolig wrth ddod i redeg mewn ras hwyliog o amgylch Ystâd Stagbwll. Dewiswch gwrs 1.5 milltir, 3 milltir neu 6 milltir. Ar ôl gorffen rhedeg, gallwch wobrwyo'ch hun gyda mins pei a siocled poeth yn nhŷ te'r Tŷ Cychod. Os nad yw rhedeg yn apelio atoch chi, yna gallwch fwynhau un o lwybrau cerdded Stagbwll, sydd ar agor bob dydd o'r flwyddyn.

Bachgen bach wedi ei wisgo mewn gwisg Duduraidd.

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd, Dinbych y Pysgod 

Ewch i hwyl yr Ŵyl yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd y Rhagfyr hwn. Dewch i weld y tŷ wedi ei addurno yn draddodiadol ac i ddarganfod sut fyddai’r Tuduriaid yn dathlu 12 dydd Nadolig.

Stondin Marchnad Nadolig

Fferm Southwood, Sir Benfro 

Dathlwch dymor yr Ŵyl yn Ffair Nadolig Fferm Southwood. Crwydrwch stondinau yn llawn celf, crefft a chynnyrch lleol, ewch am grwydrad o amgylch yr adeiladau fferm hanesyddol a mwynhewch wâc aeafol iachus.