Dathlwch y Nadolig yng Ngogledd Cymru

O erddi’n llawn goleuadau Nadolig a thro iach drwy’r oerfel i weithdai crefft a dathliadau traddodiadol, dyma be’ sy’n digwydd ar stepen eich drws yng Ngogledd Cymru’r Nadolig hwn.

Addurniadau wedi’i gwneud â llaw yng ngardd Bodnant, Conwy

Gardd Bodnant, Conwy 

Dilynwch y llwybr arbennig i lawr at yr Hen Felin yn y Glyn lle mae Gweithdy’r Corachod yn barod i’ch helpu i greu pob math o grefftau Nadolig i’ch teulu a’ch ffrindiau. Neu beth am ddianc rhag prysurdeb y Nadolig i archwilio’n 80 erw o dir a gerddi a chymryd anadl ddofn o awyr iach y gaeaf. Mae’r ardd, y stafell de a’r siop ar agor dros gyfnod y Nadolig hefyd (ar wahân i 24, 25 a 26 Rhagfyr).

Collecting holly to make seasonal decorations

Gwesty a Spa Neuadd Bodysgallen, Conwy 

Bydd Sioned a Jenny o gwmni blodau Tulipa yn cynnal gweithdy trefnu blodau ym Modysgallen. Mae’n ddiwrnod cyfan o weithdy lle cewch chi greu dau gynllun unigryw eich hun; torch foethus i’w rhoi ar y drws ac arddangosfa hardd i’w rhoi ar y bwrdd. Bydd Sioned yn dangos ichi sut i’w gwneud ac wedyn byddwch chi’n cael tro arni, gyda’i help hi. Mi fyddwch chi hefyd yn cael cinio dau gwrs a glasied o win a choffi, a chyfle i fynd am dro o gwmpas gardd aeafol brydferth Bodysgallen os dymunwch.

Ymwelydd ifanc yn dysgu am hanes y Nadolig canoloesol gan Arglwydd Anghyfraith, Castell y Waun

Castell y Waun, Wrecsam 

Gwyliwch y castell yn dod yn fyw gyda gwledd ganoloesol i’r synhwyrau dros dri phenwythnos cyntaf Rhagfyr. Dewch i gwrdd â chymeriadau o’r oesoedd a fu yn yr iard, gyda gweithgareddau, crefftau, bwyd a diod canoloesol, cerddoriaeth, straeon, hwyl ac adloniant syrcas. O 2-23 Rhagfyr bydd y Castell ar agor ac wedi ei addurno mewn gwahanol steiliau sy’n dangos sut mae trimins Nadolig wedi newid dros y 700 mlynedd diwethaf.

Grŵp o gerddwyr mewn siwmperi a hetiau Nadolig yn sgipio drwy ardd Erddig

Erddig, Wrecsam 

Crëwch atgofion hudolus gyda’ch teulu, ac ymunwch â Sion Corn am frecwast neu swper yn ein bwyty Hayloft trwy gydol mis Rhagfyr, gyda gweithgareddau crefft, caneuon, stori arbennig a rhodd fach i blant. Y tu allan, bydd plant ac oedolion wrth eu bodd gyda llwybr gardd Alys yng Ngwlad Hud.

Gwneud torchau Nadolig yn Llanerchaeron, Ceredigion

Castell Penrhyn, Bangor 

Bob penwythnos ym mis Rhagfyr bydd Castell Penrhyn yn llawn i’r ymylon gyda cherddoriaeth, traddodiadau’r Nadolig yn y gegin Fictoraidd a chwmni’r dyn ei hun, Siôn Corn, hefyd. Fe gewch chi gyfle hefyd i greu torchau Nadolig traddodiadol gyda chriw Elfennau Gwyllt gan ddefnyddio pethau naturiol sydd wedi eu casglu o gwmpas y castell.

Nadolig teuluol ym Mhlas Newydd

Plas Newydd, Ynys Môn 

Anghofiwch am brysurdeb y stryd fawr a dewch draw i Blas Newydd i brofi Nadolig hamddenol teulu’r plas. Ar ein penwythnosau Nadoligaidd fe gewch chi chwarae gemau teuluol hwyliog a gweld y tŷ wedi ei addurno fel y byddai yn amser y teulu Anglesey. Yn ystod yr wythnos, be’ well na mynd am dro gaeafol ar hyd glannau’r Fenai a chael diod gynnes a thamaid i’w fwyta yn y caffi.

The house decorated at Plas yn Rhiw, Llyn Peninsula

Plas yn Rhiw, Pen Llŷn 

Beth am ddianc rhag y stryd fawr a dod aton ni am benwythnos arbennig cyn y Nadolig ar 2 a 3 Rhagfyr yn y plasty braf yma sy’n edrych allan dros y môr. Bydd Siôn Corn yno ac fe gewch gyfle i grwydro’r llwybr Nadoligaidd drwy’r coed a mwynhau gemau a chrefftau (gyda gwydraid o win cynnes i’ch cynhesu). Bydd y stafell de, yr ardd a’r siop ar agor hefyd bob penwythnos tan 10 Rhagfyr.

Porth y Swnt, Aberdaron

Porth y Swnt, Pen Llŷn 

Ymunwch â ni ym Mhorth y Swnt wrth inni agor ein drysau gyda’r nos ar 14 Rhagfyr. Dilynwch yr helfa i ddod o hyd i’r cliwiau cudd a rhoi cynnig ar greu eich addurniadau Nadolig eich hun. Mae’r siop yn llawn syniadau ar gyfer yr anrhegion Nadolig perffaith hefyd a bydd gwydraid o win cynnes a mins pei yn eich croesawu.

Coeden Nadolig wedi ei goleuo o flaen mynedfa’r Castell. Castell Powis, Powys, Cymru

Castell Powis, Y Trallwng 

Bydded goleuni ar nosweithiau tywyll y gaeaf! Dewch am dro o gwmpas y castell a’r gerddi, y terasau a’r iard wedi eu goleuo’n hardd ar dri phenwythnos cyntaf Rhagfyr. Yn ogystal â hynny, o 25 Tachwedd i 5 Ionawr (ac eithrio 25 Rhagfyr) bydd pob stafell yn y castell ar agor ac wedi ei addurno’n arbennig ac mewn ffordd wahanol i’r arfer. Bydd Bwyty’r Cwrt a’r siop hefyd yn cynnig bwyd tymhorol ac anrhegion hyfryd.