Dathlwch y Nadolig yng Ngogledd Cymru

O erddi’n llawn goleuadau Nadolig a thro iach drwy’r oerfel i weithdai crefft a dathliadau traddodiadol, dyma be’ sy’n digwydd ar stepen eich drws yng Ngogledd Cymru’r Nadolig hwn.

The Orangery illuminated for Christmas at Powis Castle and garden, Wales.

Castell Powis, Y Trallwng 

Siriolwch nosweithiau tywyll y gaeaf wrth grwydro’r castell a’r ardd, y terasau a’r cwrt sydd wedi eu goleuo’n wefreiddiol. Ac nid dyna’r cyfan; o Dachwedd 24 camwch i fyd ‘Portread y Nadolig’ yn yr Ystafelloedd Seremonïol gwych i weld cyfres o olygfeydd tymhorol yn ymddangos y tu ôl i’r fframiau aur enfawr. Bydd addurniadau traddodiadol a gosodiadau clyfar yn datgelu mwy am ffordd y teulu Herbert o ddathlu eu Nadolig. Bydd Bwyty’r Cwrt a’r siop ar agor, gan gynnig bwyd tymhorol a rhoddion hyfryd.

Erddig Entrance Hall with decorated tree and gift-wrapped presents by candlelight

Erddig, Wrecsam 

Profwch y naws Nadoligaidd go iawn yna yn Erddig yn ystod cyfnod yr Ŵyl eleni. Cynheswch ger y tân wrth i arogleuon gwin cynnes a choginio tymhorol lenwi’r lle wrth i’r tŷ baratoi ar gyfer y dathliadau. Neu lapiwch yn gynnes ac ewch â’r plant am dro ar lwybr gaeafol teganau Erddig. Dewch o hyd i deganau ar wasgar ar hyd yr ardd a’r adeiladau allan ac ewch ar drywydd y gosodiadau trawiadol ac annisgwyl.

A traditionally dressed Christmas tree in the Grand Staircase at Chirk Castle

Castell y Waun, Wrecsam 

Plymiwch i fyd chwarae cogio yng Nghastell y Waun y Nadolig hwn. Fe dyfodd chwe phlentyn yr Arglwydd Howard de Walden yma yn eu castell ffantasïol eu hunain. Dilynwch yn ôl eu troed ar lwybr lledrith tylwyth teg neu gwisgwch i fyny a sefwch i gael tynnu eich llun ac ail greu golygfa o albwm y teulu. Nid dyna’r cyfan; dewch i’r Ystafelloedd Seremonïol i weld yr addurniadau hardd ar thema pantomeimiau teulu de Walden, a ysbrydolwyd gan sineffilm y teulu ei hun.

Children creating Christmas crafts at the Elves' Workshop at Bodnant Garden

Gardd Bodnant, Conwy 

Dilynwch y llwybr arbennig i lawr at yr Hen Felin yn y Glyn lle mae Gweithdy’r Corachod yn barod i’ch helpu i greu pob math o grefftau Nadolig i’ch teulu a’ch ffrindiau. Neu beth am ddianc rhag prysurdeb y Nadolig i archwilio’n 80 erw o dir a gerddi a chymryd anadl ddofn o awyr iach y gaeaf. Mae’r ardd, y stafell de a’r siop ar agor dros gyfnod y Nadolig hefyd (ar wahân i 24, 25, 26 a 27 Rhagfyr).

Gwneud torchau Nadolig yn Llanerchaeron, Ceredigion

Castell Penrhyn, Bangor 

Ar y penwythnosau fe fydd Castell Penrhyn yn llawn cerddoriaeth, traddodiadau Nadolig a hyd yn oed ymweliad gan Sion Corn ei hun. Rhowch gynnig ar weithgareddau gwneud argraffiadau Nadolig, ewch i weld yr arddangosiadau bwyd tymhorol yn y Gegin Fictoraidd neu dechreuwch draddodiadau newydd wrth greu torch yn awyrgylch hardd y Neuadd Fawr.

Collecting holly to make seasonal decorations

Gwesty a Spa Neuadd Bodysgallen, Conwy 

Bydd Sioned a Jenny o gwmni blodau Tulipa yn cynnal gweithdy trefnu blodau ym Modysgallen. Mae’n ddiwrnod cyfan o weithdy lle cewch chi greu dau gynllun unigryw eich hun; torch foethus i’w rhoi ar y drws ac arddangosfa hardd i’w rhoi ar y bwrdd. Bydd Sioned yn dangos ichi sut i’w gwneud ac wedyn byddwch chi’n cael tro arni, gyda’i help hi. Mi fyddwch chi hefyd yn cael cinio dau gwrs a glasied o win a choffi, a chyfle i fynd am dro o gwmpas gardd aeafol brydferth Bodysgallen os dymunwch.

The house decorated at Plas yn Rhiw, Llyn Peninsula

Plas yn Rhiw, Pen Llŷn 

Beth am ddianc rhag y stryd fawr a dod aton ni am benwythnos arbennig cyn y Nadolig ar 1 a 2 Rhagfyr yn y plasty braf yma sy’n edrych allan dros y môr. Bydd Siôn Corn yno ac fe gewch gyfle i grwydro’r llwybr Nadoligaidd drwy’r coed a mwynhau gemau a chrefftau (gyda gwydraid o win cynnes i’ch cynhesu). Bydd y stafell de, yr ardd a’r siop ar agor hefyd bob penwythnos tan 9 Rhagfyr.

Porth y Swnt, Aberdaron

Porth y Swnt, Pen Llŷn 

Ymunwch â ni ym Mhorth y Swnt wrth inni agor ein drysau gyda’r nos ar 14 Rhagfyr. Dilynwch yr helfa i ddod o hyd i’r cliwiau cudd a rhoi cynnig ar greu eich addurniadau Nadolig eich hun. Mae’r siop yn llawn syniadau ar gyfer yr anrhegion Nadolig perffaith hefyd a bydd gwydraid o win cynnes a mins pei yn eich croesawu.