Digonedd iw weld ai wneud

Wlad o fythau a chwedlau

The spectacular views that reward a climb to the summit © Joe Daggett

The spectacular views that reward a climb to the summit

Datgelwch wlad o fythau a chwedlau, hanes a diwylliant bywiog, plastai, cestyll anferth a gerddi gwych, a phob un wedi'i amgylchynu gan arfordir clogyrnog a thirweddau dramatig.

Mynyddoedd Cymru

Pen y Fan in the snow © Simon Rose

Pen y Fan in the snow

Gwisgwch eich esgidiau cerdded a'ch dillad glaw a chychwynnwch am fynyddoedd mawreddog Cymru.
Anelwch am gopaon uchel, creigiog Eryri, neu fynyddoedd tonnog gwyrdd Bannau Brycheiniog am ddiwrnod bywiocaol yn agos at natur.

Cestyll Cymru

Chirk Castle © Matthew Antrobus

Chirk Castle

Mae Cymru'n wlad y mythau a'r chwedlau gyda'i hanes gwaedlyd a'i diwylliant hynafol sy'n dal i ffynnu heddiw.
Darganfyddwch rai o gestyll harddaf Cymru, o gartrefi Tywysogion Cymru yng Nghastell a Gardd Powis a Dinefwr, i afradlonedd Fictoraidd Castell Penrhyn ac i gaer Seisnig Y Waun.

Mannau picnic gwych

Chirk Castle © Joanna Cranwell

Chirk Castle

Mae pacio picnic, llenwi eich fflasg a bwyta yn yr awyr agored yn brofiad arbennig iawn. Ewch allan i’r wlad a mwynhewch y traddodiad tra Phrydeinig hwnnw – y picnic teuluol. Dyma rai o'n hoff leoedd i fwynhau picnic.
Darllenwch fwy am ein mannau picnic gorau

Plastai a gerddi godigog

Plas Newydd © Nick Meers

Plas Newydd

Mae ein lleoedd yn fyw o storïau, yn amrywio o bendefigion ecsentrig i straeon am gariad a cholled wedi'u peintio ar furiau.
Ble mae'r lleoedd hyn? Ewch i Dw Tredegar, Plas Newydd, Penrhyn, Llanerchaeron ac Erddig.
Neu os hoffech grwydro o gwmpas gardd gain, ewch i Fodnant neu i Ardd Goedwig Colby.

Arfordir aruthrol

Plas Newydd © John Millar

Plas Newydd

Mae arfordir Cymru yn fyw o seiniau natur a sun gwyllt pobl yn eu mwynhau eu hunain.
Gallwch ddewis o blith arforgampau, caiacio, syrffio, bywyd gwyllt neu gerdded, mae rhywbeth i bawb yn ein lleoedd arfordirol aruthrol yn Sir Benfro, Ceredigion, Guyr a Phenrhyn Llwn.
Darganfyddwch ein 10 traeth gorau yng Nghymru.

Gwych am fywyd gwyllt

Guillemots nest on densely packed cliff ledges on Stackpole Head © www.richardcrossenphotography.co.uk

Guillemots nest on densely packed cliff ledges on Stackpole Head

Mae Cymru yn hafan i fywyd gwyllt, ac mae rhai o'r cynefinoedd gorau yng Nghymru yn ein gofal ninnau fel y gall creaduriaid fyw a ffynnu ynddynt.
Boed adar, bygiau a phryfetach neu ddyfrgwn, mae cyfle i chi ddarganfod digonedd o gyfrinachau bywyd gwyllt.
Bywyd gwyllt Stagbwll

Casgliadau ar-lein

Toys and games from the P.M.Ward Collection © Andreas von Einsiedel

Toys and games from the P.M.Ward Collection

Nawr gallwch chwilota ymhlith mwy na 700,000 o wrthrychau, o drysorau artistig i eitemau cartref bob dydd a phethau hynod, ar ein gwefan gasgliadau newydd.
Chwilotwch ymhlith y casgliadau Cymreig ar-lein cyn i chi weld yr eitemau go iawn.
Chwiliwch ein casgliadau ar-lein

Lleoedd arbennig i aros ynddynt

Make the most of spring with us here in Wales © 4 Winds Lakeland Tipis

Make the most of spring with us here in Wales

Gallwch ddewis o blith gwersylloedd yng nghanol y mynyddoedd, tai bynciau ger traethau hardd a bythynnod gwyliau yng nghanol rhai o'r golygfeydd gorau yn y wlad.

Lleoedd arbennig i chwarae ynddynt

Make the most of spring with us here in Wales © NTPL

Make the most of spring with us here in Wales

Mae cyfleoedd campus am hwyl i'r teulu dros yr haf gyda ni.
Ymhob tywydd a pha beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd, mae gennym leoedd arbennig y gallwch eu mwynhau.
Anogwch y teulu cyfan i roi cynnig ar ein Heriau 50 o Bethau a chadwch olwg am ein holl ddigwyddiadau arbennig.

Dilynwch ni ar Twitter

Diwrnodau allan difyr i grwpiau

Cewch hyd i'r cyfan sydd angen arnoch i drefnu diwrnod allan i'w gofio ar gyfer eich grwp. O erddi gwych i dai a lleoedd llawn hanes. Beth bynnag fo'ch diddordebau mae yna deithiau arbennig i'ch ymddiddori.

Blogiau Cymreig

Go behind the scenes at Mount Stewart with our blogs © NTPL / Robert Morris

Go behind the scenes at Mount Stewart with our blogs

Cadwch mewn cysylltiad â beth sy'n digwydd yn ein lleoedd ar draws Cymru.
Darllenwch y blogiau a ysgrifennir gan y timau sy'n gofalu am y mynyddoedd, y gweundiroedd, y traethau, yr adeiladau a'r holl bethau eraill sy'n gwneud Cymru'n arbennig.

Dewch i gymryd rhan

Plas Newydd staff and volunteers gather at the end of season, 2009. © NTPL / Robert Morris

Plas Newydd staff and volunteers gather at the end of season, 2009.

Cewch hyd i'r cyfan sydd angen arnoch i drefnu diwrnod allan i'w gofio ar gyfer eich grwp. O erddi gwych i dai a lleoedd llawn hanes. Beth bynnag fo'ch diddordebau mae yna deithiau arbennig i'ch ymddiddori.

Cysylltwch รข ni

Servants bell board and telephone © NTPL/Paul Harris

Servants bell board and telephone

Bwthyn y Garddwyr
Ty Tredegar
Casnewydd
De Cymru
NP10 8YW

Ymholiau cyffredinol; 01633 811659

Ymholiadau'r wasg; 01558 825134

Ebost; WA.CustomerEnquiries@nationaltrust.org.uk