Skip to content
Skip to content

Cinio Nadolig yn Ystafell De’r Pafiliwn|Christmas lunch in the Pavilion Tea-room

Dewch ynghyd er mwyn mwynhau cinio Nadolig dau gwrs yng Ngardd Bodnant fis Rhagfyr hwn. | Get together and enjoy a two-course festive lunch at Bodnant Garden this December.

  • Booking essential

Perffaith ar gyfer dal i fyny â ffrindiau a theulu cyn y Nadolig - a does dim angen dadlau dros bwy fydd yn gorfod golchi’r llestri!  Archebwch ginio Nadolig dau gwrs (opsiynau llysieuol, fegan a heb glwten ar gael.) I weld y fwydlen lawn, ewch i’n tudalen we Bwyta yng Ngardd Bodnant. Bydd y cinio yn £24.50 y pen am ddau gwrs, yr holl drimins, coffi a mins pei. Pryd i blant ar gael am £16.30 y pen. Wrth archebu, mae'r slot amser yn golygu'r amser cyrraedd. | Perfect for a pre-Christmas catch-up with friends and family in the run up to the big day – and no arguing about who will do the washing up! Book a two-course Christmas lunch (vegetarian, vegan and gluten free options available.) For full menu choices, please see our Eating at Bodnant Garden webpage. £24.50 per lunch for two courses, all the trimmings and coffee and mince pie. Children’s portions are available for £16.30 each. The chosen time slot of booking is for arrival time.

Times

Prices

Event ticket prices

Ticket typeTicket category
Adult £24.50
Child £16.30

The basics

Booking details

Call 03442 491895 Please indicate vegetarian/vegan/gluten free choices during time of booking.

Suitability

Croeso i blant | Children welcome

Meeting point

Ystafell De’r Pafiliwn | In the Pavilion Tea-room.

What to bring and wear

Gwisgwch eich siwmper Nadolig! | If you're feeling festive, maybe wear your Christmas jumper!

Accessibility

Mae mannau parcio hygyrch ar gael gerllaw'r ystafell de, yn ogystal â mannau danfon a chasglu. | Accessible parking spaces are available near to the tea-room with drop-off and pick-up areas.

Other

Rhaid archebu ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw. Nodwch nad yw'r gost yn cynnwys mynediad i’r ardd. Nid yw’r pafiliwn o fewn yr ardd, a gallwch ddod i'r digwyddiad hwn heb ymweld â’r ardd. Mae mynediad i’r ardd am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, gweler ein gwefan am brisiau mynediad arferol. | This event must be booked in advance. Please note the price does not include entry to the garden. The Pavilion is outside the garden, and you may book this event without visiting the garden. Garden admission is free to National Trust members, see our website for non-member admission prices.

Contact info

F&B at Bodnant Garden