Skip to content
Skip to content

Dro synhwyrol hefo ein Prif Arddwr / Sensory walk with our Head Gardener

Ar Wythnos Arddio’r Plant, dewch i ddarganfod synhwyrau ysblennydd yr ardd ar daith tywys synhwyrol gyda’r Prif Arddwr yng Nghastell Penrhyn a’r Ardd. Mae’r daith tywys yma yn gyflwyniad perffaith i blant i fuddion garddio ac i’w annog nhw i...

  • Booking essential
  • Free event (admission applies)

Ar Wythnos Arddio’r Plant, dewch i ddarganfod synhwyrau ysblennydd yr ardd ar daith tywys synhwyrol gyda’r Prif Arddwr yng Nghastell Penrhyn a’r Ardd. Mae’r daith tywys yma yn gyflwyniad perffaith i blant i fuddion garddio ac i’w annog nhw i fwynhau’r awyr agored. Mae’n rhaid i riant neu warcheidwad fynd gyda’u plant ar y daith. Mae niferoedd y daith yn gyfyngedig iawn felly archebwch eich lle nawr.

**** On Children’s Gardening Week, come and discover the sights and sounds of the garden on a guided sensory tour with the head gardener at Penrhyn Castle and Garden. This tour is the perfect introduction to the joys of gardening for kids and little ones. A parent or guardian must accompany all children on the tour. Spaces are incredibly limited so book your tickets now to secure your place.

Times

Prices

Event ticket prices

This event is free, but normal admission charges apply for the venue.

Check admission prices

The basics

Booking details

Call 0344 249 1895

Suitability

Aimed at children

Meeting point

Wrth y byrddau picnic tu ôl i'r castell. **** In the picnic table area behind the castle.

What to bring and wear

Gwisgwch yn addas i'r tywydd, dewch a esgidiau glaw os ydy hi wedi bod yn wlyb. **** Appropriate for the weather, wear wellingtons if it has been wet.

Accessibility

Dro hygyrch. **** Accessibility walk

Upcoming events

Event

Wythnos Garddio'r Plant / Children's Gardening Week at Penrhyn Castle 

Dros hanner tymor mis Mai, rydym yn dathlu Wythnos Genedlaethol Garddio i'r Plant. Ymunwch hefo ni mewn gweithgareddau plannu ar gyfer y teulu oll ac i gael gweld ein gerddi ffurfiol a gwyllt. Bydd y gerddi yn llawn bywyd gwyllt y gwanwyn, felly...

Event summary

on
25 May to 2 Jun 2024
at
10:00 to 16:00
+ 8 other dates or times