Skip to content
Skip to content

Easter Egg Hunt at Plas yn Rhiw| Helfa Pasg ym Mhlas yn Rhiw

Dewch a'r teulu cyfan am antur ym Mhlas yn Rhiw ar ein helfa Pasg y gwanwyn hwn. | This spring, treat the whole family to a world of adventure at Plas yn Rhiw on an Easter trail.

  • Booking not needed
  • Admission applies

Gwnewch eich ffordd ar hyd y llwybr a dewch o hyd i weithgareddau wedi'u hysbrydoli gan natur i'r teulu cyfan. Mae'r helfa ar gael rhwng 29 Mawrth - 1 Ebrill 2024, rhwng 11:30am a 4:30pm, gyda mynediad olaf am 3:30pm, felly dewch draw i archwilio tiroedd Plas yn Rhiw. Pris mynediad arferol a £3 fesul llwybr, sy'n cynnwys taflen llwybr Pasg, pensil, clustiau cwningen, wy siocled, neu wy siocled fegan neu Rhydd Rhag*, wedi'i wneud yma yn y DU gyda choco sydd wedi'i gasglu mewn modd cyfrifol o ffermydd sydd wedi'u Hardystio gan Gynghrair y Fforestydd Glaw www.rainforest-alliance.org.

* Yn addas ar gyfer pobl ag alergeddau llaeth, wy, glwten, pysgnau a chnau coed.

Codir tâl mynediad arferol.

Make your way along the trail and find nature-inspired activities for the whole family. The trail takes place from 29 March to 1 April, from 11:30am to 4:30pm, with last entry at 3:30pm, so come along and explore the beautiful gardens of Plas yn Rhiw. Normal admission plus £3 per trail, includes Easter trail sheet, pencil, bunny ears a chocolate egg, or vegan and Free From* chocolate egg, made here in the UK from cocoa that's responsibly sourced from Rainforest Alliance Certified farms www.rainforest-alliance.org

*Suitable for people with milk, egg, gluten, peanut and tree nut allergies.

Please note, normal admission charges apply.

Times

Prices

Event ticket prices

Ticket typeTicket category
All Fesul llwybr | Per trail£3.00
Check admission prices

The basics

Booking details

Booking not needed, admission applies.

Meeting point

Visitor reception at Plas yn Rhiw

Other

Things you need to know before visiting: - Normal admission prices do apply. - Unfortunately, dogs are not allowed within the grounds of Plas yn Rhiw.