Skip to content
Cymru

Dinas Dinlle

A prehistoric coastal hillfort, with dramatic coastal views, dating back to the Iron Age | Bryngaer arfordirol cynhanesyddol yn dyddio’n ôl i Oes yr Haearn

near Caernarfon, Gwynedd, LL54 5TW

Yr olygfa o fryngaer Dinas Dinlle, Pen Llŷn, gyda llwybr arfordir Cymru yn rhedeg wrth ymyl y traeth a mynyddoedd Yr Eifl yn y pellter.