Skip to content
Cymru

Great Orme

Surrounded by a 3,000-metre-long drystone wall, Y Parc farm on the Great Orme is rich in wildlife, archaeology and geology Wedi'i amgylchynu â wal gerrig sych 3,000 medr o hyd, mae fferm Y Parc ar Ben y Gogarth yn frith o fywyd gwyllt, archaeoleg a daeareg

Near Llandudno, Conwy, LL30 2BW

Golygfa o’r dirwedd yn Fferm y Parc, Pen y Gogarth, gyda’r penrhyn a wal gerrig sych hir, sy’n amgylchynu’r fferm.