Skip to content
Walkers on the coastal path on Llyn Peninsula at Morfa and Nant Bach, Gwynedd
Walkers on the coastal path on Llyn Peninsula at Morfa and Nant Bach, Gwynedd | © National Trust Images/Annapurna Mellor
Wales

Cychdaith Morfa a Nant Bach

Crwydrwch y rhan hon o Ben Llŷn sy’n cynnal bywyd gwyllt cyfoethog y glannau yng nghysgod gweddillion hen ddiwydiant pwysig.

Cyfanswm y camau: 5

Cyfanswm y camau: 5

Man cychwyn

Maes parcio traeth Trefor, Ffordd y Traeth, Trefor, Caernarfon LL54 5LB

Cam 1

O faes parcio’r traeth ewch drwy’r giât a dilynwch y llwybr ar nes ddowch at ddiwedd y traeth, i’r dde, fe welwch arwyddion yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer Morfa a Nant Bach – dyma lle bydd y llwybr arfordirol yn cychwyn.

Cam 2

Ewch drwy'r giât ac ewch i ben y llain laswellt, gan ddilyn y llwybr. Byddwch yn ymwybodol y bydd y llwybr yn mynd â chi ar draws y clogwyn a gall fod yn beryglus mewn rhai mannau.

Cam 3

Mae golygfeydd godidog o gadwyn mynyddoedd yr Eifl o'ch blaen, gyda chwarel Trefor ar y chwith a chraig Ynys Fach ar y dde sy'n gartref i gytrefi o fulfrain. Fe welwch yr adar môr yma yn gorffwys ar y clogwyni ac yn lledaenu eu hadenydd i sychu eu plu.

Creigiau môr ger Trefor
Creigiau môr ger Morfa a Nant Bach | © Alex Jones

Cam 4

Parhewch nes daw'r llwybr i ben. Os bydd amodau’r llanw’n caniatáu, gallwch gerdded i lawr y grisiau ac i’r traeth i ryfeddu at yr hyn sydd o’ch cwmpas, ond bydd angen ichi ddod yn ôl i fyny’r grisiau gan nad oes ffordd yn ôl i fyny’r pen arall y traeth. Bydd bwthyn gwyn West End ar y dde i chi ac yn nodi rhan nesaf llwybr yr arfordir os dymunwch barhau ymhellach. Ar gyfer y daith gylchol hon bydd angen i chi droi i'r chwith a thrwy'r giât.

Golygfeydd o Forfa a Nant Bach
Golygfa o'r Eifl o Forfa a Nant Bach | © Alex Jones

Cam 5

Dilynwch y llwybr nes i chi gyrraedd y giât ger arwyddion yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Parhewch ar hyd y llwybr tarmac nes cyrraedd depo bysiau Clynnog a Threfor, yna trowch i'r chwith. Bydd y llwybr hwn yn mynd â chi yn ôl i'r traeth lle dechreuoch eich taith.

Cam olaf y daith gylchol
Cam olaf y daith gylchol | © Alex Jones

Man gorffen

Maes parcio traeth Trefor, Beach Road, Trefor, Caernarfon LL54 5LB

Map llwybr

Map taith gerdded Morfa a Nant Bach
Map taith gerdded Morfa a Nant Bach | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfeydd gaeafol dros Borth Pistyll
Lle
Lle

Pistyll 

Explore an historic landscape rich in archaeology and wildlife on Llŷn’s northern coast. | Tirwedd hanesyddol sy’n gyforiog o archeoleg a bywyd gwyllt ar arfordir gogleddol Llŷn.

Pwllheli, Gwynedd

Yn hollol agored heddiw
Dau o bobl yn cerdded dau gi bach ar hyd traeth Llanbedrog, darn eang o dywod gyda chytiau traeth lliwgar a choed tal gwyrdd tywyll yn unon tu ôl iddynt.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Pen Llŷn gyda'ch ci 

Yma yn Llŷn mae gennym ni amrywiaeth o deithiau cerdded i’ch plesio chi a’ch ffrind pedair coes, o draeth perffaith Porthdinllaen i arfordir prydferth Porthor.

Cysylltwch

Morfa a Nant Bach, Trefor, Gwynedd, LL545LB