Skip to content
Golygfeydd o Bistyll
Golygfeydd o Bistyll | © Lily Usher
Wales

Cylchdaith Pistyll

Archwiliwch dirwedd hanesyddol sy'n gyforiog o archeoleg a bywyd gwyllt.

Cyfanswm y camau: 8

Cyfanswm y camau: 8

Man cychwyn

Parcio ger arwyddion yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Pistyll. Ar gyfer satnav defnyddiwch LL53 6LR.

Cam 1

O’r lle parcio, ewch drwy’r giât mochyn ger arwydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gan ddilyn y wal gerrig i fyny’r bryn ar y dde.

Man cychwyn taith gerdded Pistyll
Man cychwyn taith gerdded Pistyll | © Alex Jones

Cam 2

Ar ôl pasio drwy cwpwl o giatau eraill rydych nawr mewn cae agored. Ewch lawr y bryn gan anelu at ganol y cae lle gwelwch giât fochyn arall. Ewch drwy’r giât a dilyn y ffens ar y chwith am y ffermdy.

Giât mochyn yng ngwaelod cae
Giât mochyn yng ngwaelod cae | © National Trust

Cam 3

Ewch drwy’r giât mochyn ar y dde gan gadw i’r chwith a pasio drwy giât arall. Croeswch y trac ac ewch drwy giât pren gan anelu at ongl dde uchaf y cae.

Giât mochyn ger ffermdy
Giât mochyn ger ffermdy | © National Trust

Cam 4

Dilynwch y trac i’r chwith gan groesi’r gamfa ar y dde. Parhewch i fyny a phasio drwy ddwy giât mochyn arall.

Camfa yn arwain at Lwybr Arfordir Cymru
Camfa yn arwain at Lwybr Arfordir Cymru | © National Trust

Cam 5

Pasiwch drwy giât haearn gan anelu i gyfeiriad y bwthyn. Cadwch i’r chwith ger y wal gerrig a phasiwch drwy giât arall wedyn dilyn y ffens ar y chwith. Ar ôl cyrraedd y maes parcio ar gyrion Yr Eifl, dilynwch y lôn tarmac i lawr am Nant Gwrtheyrn.

Maes parcio uchaf Nant Gwrtheyrn
Maes parcio uchaf Nant Gwrtheyrn | © Natinal Trust

Cam 6

Rydych nawr wedi cyrraedd Canolfan Treftadaeth Nant Gwrtheyrn. Parhewch i ddilyn y lôn lawr am y traeth gan ddilyn arwyddbyst Llwybr Arfordir Cymru i’r chwith. Mae’r llwybr yn mynd a chi uwchben Porth y Nant, drwy goetir ac mi fydd angen croesi afon fechan.

Cam 7

Unwaith eich bod wedi cyrraedd trac, dilynwch y ffordd i lawr gan barhau i ddilyn arwyddbyst llwybr yr arfordir.

Mulfran yn agos
Mulfran yn agos | © Mick Jones

Cam 8

Parhewch i ddilyn yr arwyddbyst nes cyrraedd eglwys Beuno Sant ym Mhistyll. Cerddwch i fyny’r ffordd tarmac.

Eglwys Beuno Sant
Eglwys Beuno Sant | © National Trust

Man gorffen

Parking near National Trust signage, just off the main road.

Map llwybr

Map o daith cerdded Pistyll
Map o daith cerdded Pistyll | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Cysylltwch

Pistyll, Uwchmynydd, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6LR

Golygfeydd gaeafol dros Borth Pistyll
Lle
Lle

Pistyll 

Explore an historic landscape rich in archaeology and wildlife on Llŷn’s northern coast. | Tirwedd hanesyddol sy’n gyforiog o archeoleg a bywyd gwyllt ar arfordir gogleddol Llŷn.

Pwllheli, Gwynedd

Yn hollol agored heddiw
Dau o bobl yn cerdded dau gi bach ar hyd traeth Llanbedrog, darn eang o dywod gyda chytiau traeth lliwgar a choed tal gwyrdd tywyll yn unon tu ôl iddynt.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Pen Llŷn gyda'ch ci 

Yma yn Llŷn mae gennym ni amrywiaeth o deithiau cerdded i’ch plesio chi a’ch ffrind pedair coes, o draeth perffaith Porthdinllaen i arfordir prydferth Porthor.