Skip to content
Cymru

Castell Ynysgynwraidd

Remains of an early 13th-century fortress

Skenfrith, near Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

Golygfa drwy gât ddŵr fwaog i’r grisiau tu draw yng Nghastell Ynysgynwraidd
Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.