Tŷ Aberconwy

Mwy am y lle hwn

Tŷ Aberconwy

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Tŷ Aberconwy, Conwy

Tŷ Aberconwy: Perl cudd ar y Stryd Fawr

Yr unig dŷ masnachwr yng Nghonwy sydd wedi goroesi hanes cythryblus y dref gaerog dros chwe chanrif. Mae ystafelloedd sydd wedi’u dodrefnu a’r cyflwyniad clyweledol yn dangos bywyd pob dydd yn ystod gwahanol gyfnodau yn ei hanes. Furnished rooms and an audio-visual presentation show daily life from different periods in its history.

Santa’n ymweld â Thŷ Aberconwy

Nadolig yn Nhŷ Aberconwy

Dewch nôl mewn amser efo ni i oes mwy traddodiadol y dyddiau a fu pan roedd teganau’n defnyddio’r dychymyg nid yn dibynnu ar y we.

Upcoming events

Halloween at Aberconwy House

Sat 21 Oct 2017
10:00-16:45
Can you find all the potion bottles hidden around the house? What else has the witch left on her 'flying' visit?
Father Christmas in his sitting room at Aberconwy House, Conwy, North Wales

Archebwch ymweliad â Siôn Corn

Archebwch ar-lein i drefnu eich ymweliad hudolus â Siôn Corn. Bydd yn osgoi ciwiau hir neu siom ar y diwrnod. Mae’r digwyddiad yma’n boblogaidd iawn ac mae cyfyngiad ar nifer y llefydd.

Tŷ Aberconwy

Siopa

Y siop yn Nhŷ Aberconwy

Bargeinion dan drawstiau canoloesol

Mae’r siop yn Nhŷ Aberconwy yn llawn anrhegion, addurniadau, llyfrau a chofroddion hyfryd. Rydych yn siŵr o ddod o hyd i gofrodd wych yn y tŷ sydd ar Stryd Fawr Conwy.