Tŷ Aberconwy

Tŷ Aberconwy, Conwy

Important notice -

We are working hard to reopen many of our places in Wales where it is safe to do so. However, Aberconwy House will remain closed for now.

Tŷ Aberconwy

Ein gwaith

Tŷ Aberconwy, Conwy

Prosiect Tŷ Aberconwy 

Mae cau ein drysau yn ystod pandemig coronafeirws wedi rhoi cyfle i ni edrych o’r newydd ar Dŷ Aberconwy. Y tro diwethaf i ni ailwampio ein cyflwyniad yn sylweddol oedd yng nghanol yr 1990au. Dewch i ddysgu sut rydym am ddefnyddio dulliau gwahanol i gyflwyno hanes difyr y tŷ canoloesol hwn a arferai fod yn eiddo i fasnachwr.