Tŷ Aberconwy

Tŷ Aberconwy, Conwy

Tŷ Aberconwy: Perl cudd ar y Stryd Fawr

Yr unig dŷ masnachwr yng Nghonwy sydd wedi goroesi hanes cythryblus y dref gaerog dros chwe chanrif. Mae ystafelloedd sydd wedi’u dodrefnu a’r cyflwyniad clyweledol yn dangos bywyd pob dydd yn ystod gwahanol gyfnodau yn ei hanes. Furnished rooms and an audio-visual presentation show daily life from different periods in its history.

Upcoming events

Sorry, there are no upcoming events at this place.

Tŷ Aberconwy

Siopa

Y siop yn Nhŷ Aberconwy

Bargeinion dan drawstiau canoloesol

Camwch mewn i'r siop ar y stryd fawr a throediwch nôl mewn amser - ai hon yw’r siop hynna ‘da chi wedi bod ynddi erioed? Yn ystod y 1300au cynnar roedd yna siop fechan yn yr union le. Yr adeg hynny carreg oedd ar werth, bellach gallwch bori drwy amrywiaeth eang o nwyddau Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ogystal â gemwaith, llyfrau a phersawr lleol.

Tŷ Aberconwy

Ein gwaith

Rhai o dîm Bwyd Bendigedig yng ngardd Pont Grog Conwy

Gardd y Tolldy 

Cewch wybod sut rydym yn cydweithio â Bwyd Bendigedig i adfywio gardd y tolldy.

Tŷ Aberconwy

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Tŷ Aberconwy yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.