Tŷ Aberconwy

Mwy am y lle hwn

Tŷ Aberconwy

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Tŷ Aberconwy, Conwy

Tŷ Aberconwy: Perl cudd ar y Stryd Fawr

Yr unig dŷ masnachwr yng Nghonwy sydd wedi goroesi hanes cythryblus y dref gaerog dros chwe chanrif. Mae ystafelloedd sydd wedi’u dodrefnu a’r cyflwyniad clyweledol yn dangos bywyd pob dydd yn ystod gwahanol gyfnodau yn ei hanes. Furnished rooms and an audio-visual presentation show daily life from different periods in its history.

Santa’n ymweld â Thŷ Aberconwy

Nadolig yn Nhŷ Aberconwy

Dewch nôl mewn amser efo ni i oes mwy traddodiadol y dyddiau a fu pan roedd teganau’n defnyddio’r dychymyg nid yn dibynnu ar y we.

Upcoming events

Sorry, there are no upcoming events at this place.

Father Christmas in his sitting room at Aberconwy House, Conwy, North Wales

Archebwch ymweliad â Siôn Corn

Archebwch ar-lein i drefnu eich ymweliad hudolus â Siôn Corn. Bydd yn osgoi ciwiau hir neu siom ar y diwrnod. Mae’r digwyddiad yma’n boblogaidd iawn ac mae cyfyngiad ar nifer y llefydd.

Tŷ Aberconwy

Siopa

Y siop yn Nhŷ Aberconwy

Bargeinion dan drawstiau canoloesol

Mae’r siop yn Nhŷ Aberconwy yn llawn anrhegion, addurniadau, llyfrau a chofroddion hyfryd. Rydych yn siŵr o ddod o hyd i gofrodd wych yn y tŷ sydd ar Stryd Fawr Conwy.