Opening times at Bredon Barn

Tuesday 21 May

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 22 May

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 23 May

 • Barn Dawn to dusk

Friday 24 May

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 25 May

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 26 May

 • Barn Dawn to dusk

Monday 27 May

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 28 May

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 29 May

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 30 May

 • Barn Dawn to dusk

Friday 31 May

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 1 June

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 2 June

 • Barn Dawn to dusk

Monday 3 June

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 4 June

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 5 June

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 6 June

 • Barn Dawn to dusk

Friday 7 June

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 8 June

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 9 June

 • Barn Dawn to dusk

Monday 10 June

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 11 June

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 12 June

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 13 June

 • Barn Dawn to dusk

Friday 14 June

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 15 June

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 16 June

 • Barn Dawn to dusk

Monday 17 June

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 18 June

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 19 June

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 20 June

 • Barn Dawn to dusk

Friday 21 June

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 22 June

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 23 June

 • Barn Dawn to dusk

Monday 24 June

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 25 June

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 26 June

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 27 June

 • Barn Dawn to dusk

Friday 28 June

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 29 June

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 30 June

 • Barn Dawn to dusk

Monday 1 July

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 2 July

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 3 July

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 4 July

 • Barn Dawn to dusk

Friday 5 July

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 6 July

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 7 July

 • Barn Dawn to dusk

Monday 8 July

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 9 July

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 10 July

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 11 July

 • Barn Dawn to dusk

Friday 12 July

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 13 July

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 14 July

 • Barn Dawn to dusk

Monday 15 July

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 16 July

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 17 July

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 18 July

 • Barn Dawn to dusk

Friday 19 July

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 20 July

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 21 July

 • Barn Dawn to dusk

Monday 22 July

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 23 July

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 24 July

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 25 July

 • Barn Dawn to dusk

Friday 26 July

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 27 July

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 28 July

 • Barn Dawn to dusk

Monday 29 July

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 30 July

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 31 July

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 1 August

 • Barn Dawn to dusk

Friday 2 August

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 3 August

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 4 August

 • Barn Dawn to dusk

Monday 5 August

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 6 August

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 7 August

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 8 August

 • Barn Dawn to dusk

Friday 9 August

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 10 August

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 11 August

 • Barn Dawn to dusk

Monday 12 August

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 13 August

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 14 August

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 15 August

 • Barn Dawn to dusk

Friday 16 August

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 17 August

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 18 August

 • Barn Dawn to dusk

Monday 19 August

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 20 August

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 21 August

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 22 August

 • Barn Dawn to dusk

Friday 23 August

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 24 August

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 25 August

 • Barn Dawn to dusk

Monday 26 August

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 27 August

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 28 August

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 29 August

 • Barn Dawn to dusk

Friday 30 August

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 31 August

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 1 September

 • Barn Dawn to dusk

Monday 2 September

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 3 September

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 4 September

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 5 September

 • Barn Dawn to dusk

Friday 6 September

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 7 September

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 8 September

 • Barn Dawn to dusk

Monday 9 September

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 10 September

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 11 September

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 12 September

 • Barn Dawn to dusk

Friday 13 September

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 14 September

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 15 September

 • Barn Dawn to dusk

Monday 16 September

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 17 September

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 18 September

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 19 September

 • Barn Dawn to dusk

Friday 20 September

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 21 September

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 22 September

 • Barn Dawn to dusk

Monday 23 September

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 24 September

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 25 September

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 26 September

 • Barn Dawn to dusk

Friday 27 September

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 28 September

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 29 September

 • Barn Dawn to dusk

Monday 30 September

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 1 October

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 2 October

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 3 October

 • Barn Dawn to dusk

Friday 4 October

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 5 October

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 6 October

 • Barn Dawn to dusk

Monday 7 October

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 8 October

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 9 October

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 10 October

 • Barn Dawn to dusk

Friday 11 October

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 12 October

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 13 October

 • Barn Dawn to dusk

Monday 14 October

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 15 October

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 16 October

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 17 October

 • Barn Dawn to dusk

Friday 18 October

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 19 October

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 20 October

 • Barn Dawn to dusk

Monday 21 October

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 22 October

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 23 October

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 24 October

 • Barn Dawn to dusk

Friday 25 October

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 26 October

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 27 October

 • Barn Dawn to dusk

Monday 28 October

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 29 October

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 30 October

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 31 October

 • Barn Dawn to dusk

Friday 1 November

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 2 November

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 3 November

 • Barn Dawn to dusk

Monday 4 November

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 5 November

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 6 November

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 7 November

 • Barn Dawn to dusk

Friday 8 November

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 9 November

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 10 November

 • Barn Dawn to dusk

Monday 11 November

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 12 November

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 13 November

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 14 November

 • Barn Dawn to dusk

Friday 15 November

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 16 November

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 17 November

 • Barn Dawn to dusk

Monday 18 November

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 19 November

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 20 November

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 21 November

 • Barn Dawn to dusk

Friday 22 November

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 23 November

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 24 November

 • Barn Dawn to dusk

Monday 25 November

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 26 November

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 27 November

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 28 November

 • Barn Dawn to dusk

Friday 29 November

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 30 November

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 1 December

 • Barn Dawn to dusk

Monday 2 December

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 3 December

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 4 December

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 5 December

 • Barn Dawn to dusk

Friday 6 December

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 7 December

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 8 December

 • Barn Dawn to dusk

Monday 9 December

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 10 December

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 11 December

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 12 December

 • Barn Dawn to dusk

Friday 13 December

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 14 December

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 15 December

 • Barn Dawn to dusk

Monday 16 December

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 17 December

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 18 December

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 19 December

 • Barn Dawn to dusk

Friday 20 December

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 21 December

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 22 December

 • Barn Dawn to dusk

Monday 23 December

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 24 December

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 25 December

 • Barn Dawn to dusk

Thursday 26 December

 • Barn Dawn to dusk

Friday 27 December

 • Barn Dawn to dusk

Saturday 28 December

 • Barn Dawn to dusk

Sunday 29 December

 • Barn Dawn to dusk

Monday 30 December

 • Barn Dawn to dusk

Tuesday 31 December

 • Barn Dawn to dusk

Wednesday 1 January

No opening times available for this date

Thursday 2 January

No opening times available for this date

Friday 3 January

No opening times available for this date

Saturday 4 January

No opening times available for this date

Sunday 5 January

No opening times available for this date

Monday 6 January

No opening times available for this date

Tuesday 7 January

No opening times available for this date

Wednesday 8 January

No opening times available for this date

Thursday 9 January

No opening times available for this date

Friday 10 January

No opening times available for this date

Saturday 11 January

No opening times available for this date

Sunday 12 January

No opening times available for this date

Monday 13 January

No opening times available for this date

Tuesday 14 January

No opening times available for this date

Wednesday 15 January

No opening times available for this date

Thursday 16 January

No opening times available for this date

Friday 17 January

No opening times available for this date

Saturday 18 January

No opening times available for this date

Sunday 19 January

No opening times available for this date

Monday 20 January

No opening times available for this date