Skip to content

Ar grwydr gaeafol yng Ngerddi Dyffryn

Ysgrifenwyd gan
Milly Kelly
Llun drôn o Erddi Dyffryn yn ystod y gaeaf
Yr Ardd Egsotig yng Ngerddi Dyffryn ym Mro Morgannwg yn ystod y gaeaf. | © James Dobson

Darganfyddwch ryfeddodau gaeafol y gerddi ar y daith hon drwy’r Ardd Goed a’r gardd-ystafelloedd. Fe welwch goed enfawr yn dechrau blaguro, blodau’r gaeaf yn dod â fflach o liw, golygfeydd godidog o’r gerddi, nodweddion pensaernïol y gardd-ystafelloedd, a gardd yn paratoi at y gwanwyn.

Ar grwydr gaeafol

Ar ôl prysurdeb arferol diwedd y flwyddyn a chyda dechrau blwyddyn newydd sbon, mae wâc aeafol yn ffordd wych o ofalu am eich corff a’ch meddwl yn ystod misoedd hir y gaeaf.

Codwch eich taflen ‘Ar Grwydr Gaeafol’ o’r Ganolfan Groeso wrth gyrraedd. Mae’n cynnwys map llawn o’r gerddi ac mae holl ddarnau diddorol yr ardd yn ystod y gaeaf wedi’u nodi er mwyn i chi allu dod o hyd iddyn nhw’n hawdd. Mae’n cynnwys pethau fel lilis bach gwynion, crocysau cynnar, Bocyslwyn y Nadolig a glaswellt addurniadol. Mae’r map hefyd yn nodi lle gwelwch chi ein Tŷ Gwydr, lle cewch fwynhau awyrgylch trofannol hyd yn oed yn nyfnderau’r gaeaf.

Ar gefn y daflen gallwch ddysgu ychydig mwy am waith ein garddwyr dros y gaeaf a beth sydd angen ei wneud i baratoi’r gerddi ar gyfer y gwanwyn.

The Exotics Garden at Dyffryn Gardens in the Vale of Glamorgan during winter
The Exotics Garden at Dyffryn Gardens in the Vale of Glamorgan during winter | © James Dobson

Bwyd a diod

Pa wâc aeafol fyddai’n gyflawn heb ddiod boeth ar y diwedd? Galwch draw i Gaffi’r Ardd am rywbeth i’ch twymo – mae gennym amrywiaeth o ddiodydd poeth ac oer, bwyd a snacs. Mae gennym ddewis gwych o gacennau hefyd!

Fel arall, dewch â chwpan gyda chi a mwynhewch diod boeth wrth fynd.

Caffi’r Ardd, Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg
Caffi’r Ardd, Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg | © Milly Kelly
Herbaceous Border in summer, Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan

Darganfyddwch fwy yng Ngerddi Dyffryn

Dysgwch pryd mae Gerddi Dyffryn ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.