Skip to content
Wales

Gerddi Dyffryn

An Edwardian garden in restoration with an ever-changing seasonal landscape | Gardd Edwardaidd sy’n cael ei hadfer, gyda thirwedd dymhorol sy’n newid yn barhaus

Dyffryn Gardens, St Nicholas, Vale of Glamorgan, CF5 6FZ

Dyffryn Gardens in winter

Cynllunio eich ymweliad

Family days out at Dyffryn Gardens in the winter
Erthygl
Erthygl

Diwrnodau i’r teulu yng Ngerddi Dyffryn 

Darganfyddwch pam fod Gerddi Dyffryn yn lle gwych am ddiwrnod allan i’r teulu gyda’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gynllunio eich ymweliad.

Grŵp o ymwelwyr ar daith o’r ardd yn y Cwrt Palmantog yng Ngerddi Dyffryn, Bro Morgannwg, Cymru
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Gerddi Dyffryn gyda’ch grŵp 

Ymwelwch â Gerddi Dyffryn fel grŵp a mwynhau gostyngiadau ar ffioedd mynediad, teithiau o’r gerddi Edwardaidd a bwyd blasus yn y caffis.

Ci yn bwyta hufen iâ cŵn y tu allan i’r Ganolfan Groeso, Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Gerddi Dyffryn gyda’ch ci 

Mae gan Erddi Dyffryn sgôr o ddwy bawen. Dysgwch fwy am ymweld gyda’ch ci a sut rydym yn gwneud Dyffryn yn well fyth i gŵn.

PDF
PDF

Map Gerddi Dyffryn 

Cymerwch olwg ar y map o Gerddi Dyffryn i'ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Dyffryn Gardens in winter
Erthygl
Erthygl

Y gerddi yn Nyffryn 

Darganfyddwch erddi 55 erw Dyffryn, gan gynnwys yr ardd goed, planhigion trofannol y tŷ gwydr, Gerddi’r Gegin a’r ardal chwarae wyllt.

Cheese scones in a baking tray
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Ngerddi Dyffryn 

Mwynhewch brydau i dwymo’r galon neu snac ysgafn yn y caffi, gyda danteithion blasus yn goron ar eich ymweliad. A chofiwch alw i mewn i’r siop i brynu rhywbeth i gofio’ch ymweliad.

Visitors walking in the garden in spring at Belton House, Lincolnshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.