Skip to content
Ynys Enlli o Fynydd Mawr
Ynys Enlli o Fynydd Mawr | © National Trust Images / Annapurna Mellor
Wales

Cylchdaith Mynydd Mawr a Braich y Pwll

Ewch am dro o amgylch pwynt mwyaf gorllewinol y penrhyn lle gallwch chi brofi golygfeydd arfordirol gwych, gwylio bywyd gwyllt a darganfod nodweddion daearegol anhygoel.

Cyfanswm y camau: 4

Cyfanswm y camau: 4

Man cychwyn

Maes parcio yng ngwaelod Mynydd Mawr, Uwchmynydd.

Cam 1

Dilynwch y ffordd darmac hyd at ben Mynydd Mawr nes cyrraedd cwt Gwylwyr y Glannau ar y copa. Mwynhewch olygfeydd panoramig o Ynys Enlli, Llŷn ac Eryri, ac ar ddiwrnodau clir, bryniau Preseli yn Sir Benfro a Wiclow, Iwerddon.

Adeilad Gwylwyr y Glannau, Mynydd Mawr
Adeilad Gwylwyr y Glannau, Mynydd Mawr | © National Trust images/Annapurna Mellor

Cam 2

Parhewch i lawr y llwybr tarmac ac i lawr y grisiau nes i chi gyrraedd rhan goncrit.

Cam 3

O'r fan hon fe welwch arwyddbost gwyn wedi'i farcio â logo Llwybr Arfordir Cymru yn eich cyfeirio i fynd i'r chwith. Parhewch ar hyd y llwybr hwn a mwynhewch olygfeydd o Ynys Enlli a’r clogwyni dramatig wrth i chi deithio lawr Mynydd Mawr.

A chough feeding near Lizard Point
A chough feeding near Lizard Point, Cornwall | © National Trust Images / Terrance Thirlaway

Cam 4

Yn y dyffryn rhwng Trwyn Maen Melyn a Mynydd y Gwyddel, bydd arwyddbost Llwybr Arfordir Cymru a fydd yn eich cyfeirio tuag at y dde. Yn hytrach na dilyn y llwybr, trowch i'r chwith a pharhau i fyny'r allt ym Maen Melyn. Parhewch nes i chi weld y ffordd darmac ac ewch i'r chwith yn ôl i'r maes parcio isaf.

Man gorffen

Parcio yng ngwaelod Mynydd Mawr, Uwchmynydd

Map llwybr

Map o daith cerdded Mynydd Mawr a Braich y Pwll
Map o daith cerdded Mynydd Mawr a Braich y Pwll | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Cysylltwch

Mynydd Mawr, Uwchmynydd, Aberdaron, Gwynedd, LL53 8BY

Dau o bobl yn cerdded dau gi bach ar hyd traeth Llanbedrog, darn eang o dywod gyda chytiau traeth lliwgar a choed tal gwyrdd tywyll yn unon tu ôl iddynt.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Pen Llŷn gyda'ch ci 

Yma yn Llŷn mae gennym ni amrywiaeth o deithiau cerdded i’ch plesio chi a’ch ffrind pedair coes, o draeth perffaith Porthdinllaen i arfordir prydferth Porthor.

Ynys Enlli o Fynydd Mawr
Lle
Lle

Mynydd Mawr a Braich y Pwll 

Cerddwch ar hyd llwybr yr arfordir ym Mynydd Mawr a Braich y Pwll ger Aberdaron, gyda golygfeydd yn edrych dros Ynys Enlli a Phen Llŷn.

Aberdaron, Gwynedd

Yn hollol agored heddiw