Skip to content
Cymru

Mynydd Mawr a Braich y Pwll

Walk the coastal path at Mynydd Mawr and Braich y Pwll near Aberdaron, with views overlooking Bardsey Island and the Llŷn Peninsula. | Cerddwch ar hyd llwybr yr arfordir ym Mynydd Mawr a Braich y Pwll ger Aberdaron, gyda golygfeydd yn edrych dros Ynys Enlli a Phen Llŷn.

Mynydd Mawr, Uwchmynydd, Aberdaron, Gwynedd, LL53 8BY

Ynys Enlli o Fynydd Mawr

Rhybudd pwysig

Please note that there are diversions in place for the Wales Coast Path from Porth Meudwy to Mynydd Mawr following a landslide. We are working with partners to make the path safe again and will reopen as soon as possible.

Cynllunio eich ymweliad

Dau o bobl yn cerdded dau gi bach ar hyd traeth Llanbedrog, darn eang o dywod gyda chytiau traeth lliwgar a choed tal gwyrdd tywyll yn unon tu ôl iddynt.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Pen Llŷn gyda'ch ci 

Yma yn Llŷn mae gennym ni amrywiaeth o deithiau cerdded i’ch plesio chi a’ch ffrind pedair coes, o draeth perffaith Porthdinllaen i arfordir prydferth Porthor.

Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.