Skip to content
Cymru

Porth Meudwy

Cildraeth cysgodol ar yr arfordir gwyllt a chreigiog i’r gorllewin o Aberdaron. Man cychwynnol y Pererinion i Ynys Enlli.

Porth Meudwy, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DA

Cychod pysgota, rhwydi ac offer ar y traeth bychan ym Mhorth Meudwy, gyda llwybr yn arwain i lawr at y lan ac yn dal i fynd i fyny’r llechwedd tu hwnt iddo

Rhybudd pwysig

Please note that there are diversions in place for the Wales Coast Path from Porth Meudwy to Mynydd Mawr following a landslide. We are working with partners to make the path safe again and will reopen as soon as possible.

Cynllunio eich ymweliad

Dau o bobl yn cerdded dau gi bach ar hyd traeth Llanbedrog, darn eang o dywod gyda chytiau traeth lliwgar a choed tal gwyrdd tywyll yn unon tu ôl iddynt.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Pen Llŷn gyda'ch ci 

Yma yn Llŷn mae gennym ni amrywiaeth o deithiau cerdded i’ch plesio chi a’ch ffrind pedair coes, o draeth perffaith Porthdinllaen i arfordir prydferth Porthor.