Skip to content
Wales

Porth Meudwy

Man cychwynnol y Pererinion i Ynys Enlli l It was from here that the Pilgrims set out to Ynys Enlli (Bardsey Island)

Porth Meudwy, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DA

Cychod pysgota, rhwydi ac offer ar y traeth bychan ym Mhorth Meudwy, gyda llwybr yn arwain i lawr at y lan ac yn dal i fynd i fyny’r llechwedd tu hwnt iddo

Cynllunio eich ymweliad

Dau o bobl yn cerdded dau gi bach ar hyd traeth Llanbedrog, darn eang o dywod gyda chytiau traeth lliwgar a choed tal gwyrdd tywyll yn unon tu ôl iddynt.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Pen Llŷn gyda'ch ci 

Yma yn Llŷn mae gennym ni amrywiaeth o deithiau cerdded i’ch plesio chi a’ch ffrind pedair coes, o draeth perffaith Porthdinllaen i arfordir prydferth Porthor.