Skip to content

Priodasau a digwyddiadau i grwpiau yn Ystad Ystagbwll

Cwpl hapus yn cusanu ar ddiwrnod eu priodas
Cwpl hapus yn dathlu diwrnod eu priodas | © Megan Taylor

Gyda’i leoliad tawel yng nghanol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a 3,000 acer o dirweddau Gradd 1, mae Ystagbwll yn berffaith ar gyfer teuluoedd egnïol, grwpiau neu briodasau.

Dathliadau yn Ystagbwll

Lleolir Canolfan Ystagbwll yng nghanol Ystad Ystagbwll, un o’r tirweddau Gradd 1 gwarchodedig mwyaf yng Ngorllewin Cymru, gyda dau draeth byd-enwog a milltiroedd o lwybrau sy’n arwain trwy goedwigoedd ac at lynnoedd enwog Bosherston. Byddwn yn gwneud yn siŵr y cewch ddiwrnod i’w gofio, ni waeth be fo’r achlysur.

Lleoliad a llety

Ffotograff o’r awyr yn dangos Canolfan Ystagbwll ac Ystâd Ystagbwll, Sir Benfro
Ffotograff o’r awyr yn dangos Canolfan Ystagbwll ac Ystâd Ystagbwll, Sir Benfro | © J.Abbott Photography Pembrokeshire

Canolfan Ystagbwll

Fe’i lleolir yng nghanol Ystad Ystagbwll – lle perffaith i gynnal dathliad a lleoli eich grŵp, boed yn fach neu’n fawr. Gall y Ganolfan ddarparu ar gyfer 139 o bobl mewn pedwar o adeiladau fferm mawr sydd wedi’u hailwampio – gellir eu trefnu mewn gwahanol ffyrdd i ddiwallu anghenion digwyddiadau, grwpiau neu deuluoedd gwahanol. Dyma leoliad perffaith ar gyfer grwpiau a theuluoedd mawr, a hefyd mae’n lleoliad gwych i dreulio gwyliau diddordeb arbennig neu gynnal gweithgareddau awyr agored, heb sôn am briodasau a dathliadau.

1 of 12

Arlwyo


Gall yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Ystagbwll eich rhoi mewn cysylltiad â chyflenwyr arlwyo lleol a all eich cynorthwyo gyda threfniadau arlwyo hunanarwain ar gyfer eich digwyddiad neu eich priodas.

Pebyll Mawr


Gall digwyddiad mewn pabell fawr fod yn ysblennydd yn ystod yr haf, a hefyd gall weithio yn ystod y misoedd oerach. Mae Ystagbwll yn cynnig lle perffaith i godi pabell fawr mewn amgylchedd gwledig bendigedig, o fewn cyrraedd rhwydd i Fae Barafundle, nifer o goetiroedd a llwybrau sy’n arwain trwy dirwedd hanesyddol yr ardal. Bydd digwyddiadau a gynhelir mewn pebyll mawr yn ddigwyddiadau hunanarwain. Mae gan Ganolfan Ystagbwll drwydded ar gyfer gwerthu alcohol mewn priodasau.

Gweithgareddau


Mae mwy na 30 cilomedr o lwybrau troed yn igam-ogamu ar draws yr ystad ehangach, ac maent yn arwain at ddau draeth gwobrwyol, llwybrau cerdded a rhedeg ar lan y llyn, llwybrau beicio mynydd a nifer o goetiroedd hynafol.

Pleser yw cael gweithio mewn partneriaeth ag Activity Pembrokeshire ac Outer Reef i gynnig sesiynau caiacio ac arforgampau yng Nghei Ystagbwll, a sesiynau syrffio yn Freshwater West.

I gael rhagor o wybodaeth, cymerwch gipolwg ar wefan Activity Pembrokeshire neu cysylltwch â’r tîm ar adventure@activity.cymru / 07977 543396.

Gellir cysylltu ag Outer Reef ar 01646 680070, contact@outerreefsurfschool.com, neu trwy gyfrwng y wefan.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am gynnal priodasau, digwyddiadau preifat, digwyddiadau corfforaethol, neu ymweliadau gan ysgolion a phrifysgolion, ffoniwch 01646 623110 neu anfonwch e-bost i’r cyfeiriad Stackpole.bookings@nationaltrust.org.uk

Edrychwn ymlaen at eich helpu i greu’r digwyddiad perffaith.

Ranger removing debris from the hydro at Watendlath, Cumbria

Tackling climate change

Uncover how we’re responding to the changing climate at places in our care.