Skip to content
Wales

Stagbwll

Discover Stackpole’s beautiful stretch of coastline for yourself. With award-winning sandy beaches, tranquil wooded valleys, wildlife-rich lily ponds, walking trails and watersports, there’s lots to see and do. | Dewch i ddarganfod y darn hyfryd o arfordir yn Ystagbwll. Gyda thraethau euraidd arobryn, dyffrynnoedd coediog tawel, pyllau lili llawn bywyd gwyllt, llwybrau cerdded a chwaraeon dŵr, mae digonedd i weld ac i wneud.

Stackpole, near Pembroke, Pembrokeshire

Yr olygfa o ben clogwyn i lawr i gildraeth bach gyda thonnau ac awyr gymylog uwchben

Rhybudd pwysig

The accessible toilets at Stackpole Quay & Broad Haven South are closed for maintenance. For more information call 01646 623110.

Cynllunio eich ymweliad

Pedwar cerddwr ar lwybr bywyd gwyllt Stagbwll, Sir Benfro

Yr hyn sydd ar y gweill ar Ystad Stagbwll 

Dysgwch ragor am yr holl ddigwyddiadau cyffrous sydd gennym wedi’u paratoi ar gyfer y tymor hwn

Pentwr o greigiau yn y blaendir gyda thraeth a’r môr tu hwnt gydag awyr gymylog uwchben
Erthygl
Erthygl

Dyddiau i’r teulu yn Stagbwll 

Dewch i ddarganfod diwrnodau allan i’r teulu yn Stagwbll yn cynnwys traethau, hanes a 3,000 acer o fywyd gwyllt rhyfeddol.

Ffotograff o’r awyr yn dangos Canolfan Ystagbwll ac Ystâd Ystagbwll, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Ymweliadau grŵp ag Ystagbwll 

Ymwelwch ag Ystagbwll gyda'ch grŵp gan archwilio'r ystâd wrth eich pwysau. Darganfyddwch ganolfan Ystagbwll a sut i drefnu.

Pabell fawr ymestynnol agored sy’n ymestyn awyr agored ar gyfer priodas yng Nghanolfan Ystagbwll, Sir Benfro.
Erthygl
Erthygl

Priodasau a digwyddiadau i grwpiau yn Ystad Ystagbwll 

Gyda’i lleoliad tawel a’i thirwedd hanesyddol Gradd 1, mae Canolfan Ystagbwll ar Ystad Ystagbwll yn berffaith ar gyfer priodasau fforddiadwy a llawn steil, digwyddiadau neu wyliau i’r teulu.

Tri ymwelydd ar y traeth yn Stagbwll ar ddiwrnod gwyntog
Erthygl
Erthygl

Hygyrchedd yn Stagbwll 

Darllenwch ganllaw hygyrchedd Stagbwll ar fenthyg cerbydau symudedd, llwybrau addas ac awgrymiadau defnyddiol ar symud o gwmpas, cyfleusterau a phethau i’w gweld a’u gwneud.

Ymwelydd rhedeg gyda Monty, y ci da, ar hyd arfordir Cei Stagbwll, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Stagbwll gyda'ch ci 

Mae Stagbwll a’r ystâd ehangach yn lle sydd wedi ei raddio gan y system bawen. Mae rhagor o wybodaeth am ddod â’ch ci i Stagbwll. Archwiliwch y rhan brydferth hon o’r arfordir gyda’ch cyfaill pedair coes wrth eich ochr.

Visitors exploring the festive interiors in the Entrance Hall at Castle Ward, County Down

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.