Skip to content
Cymru

Stagbwll

Dewch i ddarganfod y darn hyfryd o arfordir yn Ystagbwll. Gyda thraethau euraidd arobryn, dyffrynnoedd coediog tawel, pyllau lili llawn bywyd gwyllt, llwybrau cerdded a chwaraeon dŵr, mae digonedd i weld ac i wneud.

Stackpole, near Pembroke, Pembrokeshire

Ymwelwyr yn cerdded i lawr allt at draeth yn Stagbwll

Rhybudd pwysig

Bydd mynediad ffordd i ystâd Ystagbwll yn cael ei gyfyngu dros benwythnos y cwrs hir ddydd Gwener 21 Mehefin – dydd Sul 23 Mehefin. Cliciwch ar wefan y Cwrs Hir am fanylion os gwelwch yn dda.

Cynllunio eich ymweliad

Ymwelydd rhedeg gyda Monty, y ci da, ar hyd arfordir Cei Stagbwll, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Stagbwll gyda'ch ci 

Mae Stagbwll a’r ystâd ehangach yn lle sydd wedi ei raddio gan y system bawen. Mae rhagor o wybodaeth am ddod â’ch ci i Stagbwll. Archwiliwch y rhan brydferth hon o’r arfordir gyda’ch cyfaill pedair coes wrth eich ochr.

Children on a family day out playing in the sand at Barafundle beach on a sunny day in the summer Stackpole, Pembrokeshire.

Yr hyn sydd ar y gweill ar Ystad Stagbwll 

Dysgwch ragor am yr holl ddigwyddiadau cyffrous sydd gennym wedi’u paratoi ar gyfer y tymor hwn

Tri ymwelydd ar y traeth yn Stagbwll ar ddiwrnod gwyntog
Erthygl
Erthygl

Hygyrchedd yn Stagbwll 

Darllenwch ganllaw hygyrchedd Stagbwll ar fenthyg cerbydau symudedd, llwybrau addas ac awgrymiadau defnyddiol ar symud o gwmpas, cyfleusterau a phethau i’w gweld a’u gwneud.

Llogi lleoliad

Gwnewch atgofion melys yn Ystagbwll. Ffoniwch 01646 623110 neu anfonwch e-bost i Stackpole.bookings@nationaltrust.org.uk Edrychwn ymlaen at eich helpu chi i greu’r digwyddiad perffaith.

Ffotograff o’r awyr yn dangos Canolfan Ystagbwll ac Ystâd Ystagbwll, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Ymweliadau grŵp ag Ystagbwll 

Ymwelwch ag Ystagbwll gyda'ch grŵp gan archwilio'r ystâd wrth eich pwysau. Darganfyddwch ganolfan Ystagbwll a sut i drefnu.

Cwpl hapus yn cusanu ar ddiwrnod eu priodas
Erthygl
Erthygl

Priodasau a digwyddiadau i grwpiau yn Ystad Ystagbwll 

Gyda’i lleoliad tawel a’i thirwedd hanesyddol Gradd 1, mae Canolfan Ystagbwll ar Ystad Ystagbwll yn berffaith ar gyfer priodasau fforddiadwy a llawn steil, digwyddiadau neu wyliau i’r teulu.

Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.