Skip to content

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Heicwyr yn cael saib ar ochr mynydd | © National Trust Images / Arnhel de Serra

Rydyn ni wrth ein bodd o fod yn gweithio gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded. Dysgwch sut mae eu cefnogaeth yn gwneud cyfraniad enfawr i’n gwaith o ofalu am leoliadau awyr agored arbennig i bawb eu mwynhau.

Ysbrydoli’r genedl

Mae Cotswold Outdoor wedi bod yn helpu cwsmeriaid i fwynhau’r awyr agored ers dros 40 o flynyddoedd bellach, yn cynnig cyngor arbenigol a dewis heb-ei-ail o offer ar gyfer pob math o anturiaethau actif. Rydym yn rhannu eu cariad at natur ac angerdd dros yr awyr agored.

Ers i’n partneriaeth ddechrau yn 2015, mae ein cyfeillion yn Cotswold Outdoor wedi ein helpu i ofalu am dirweddau a llwybrau cerdded gwerthfawr ac ysbrydoli mwy o bobl i fynd allan i’w mwynhau nhw.

Ein helpu i ofalu am lefydd arbennig

Trwy ein partneriaeth barhaus, rydym yn parhau ein hymdrechion i ysbrydoli’r genedl i archwilio, darganfod a mwynhau mwy o arfordir a chefn gwlad Prydain, yn ddiogel a chyfrifol. Mae Cotswold Outdoor yn rhoi cyllid i ni i’n helpu i ofalu am lwybrau cerdded fel y gall mwy o bobl gael mynediad i gefn gwlad. Hefyd, pan fyddwch yn defnyddio cod disgownt cefnogwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, bydd hyd at 5% o’r pris pryniant yn mynd yn ôl i’n helpu i ofalu am y mannau yr ydych yn mwynhau mynd i’w gweld.

Yn Cotswold Outdoor, credwn fod pobl ar eu hapusaf pan maen nhw’n dianc yn actif i’r awyr agored. Dyna pam rydym yn falch o gefnogi’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda’i gwaith i ofalu am natur, harddwch a hanes er mwynhad pawb. Mae’n gyffrous i ni fod mewn partneriaeth gyda sefydliad sydd mor angerddol â ni am yr awyr agored.

Dyfyniad gan Greg NieuwenhuysCotswold Outdoor CEO
A side view of a walking group on a small incline at Tarn Hows, Cumbria
Grŵp yn cerdded ar Tarn Hows, Cymbria | © National Trust Images/Chris Lacey

O’r fesen fach daw derwen fawr

Dechreuodd Cotswold Outdoor ym 1974 fel Cotswold Camping, yn gwerthu amrywiaeth o offer gwersylla sylfaenol o gaban bach yn y Cotswolds. Ddeugain mlynedd yn ddiweddarach, mae’r cwmni’n fanwerthwr aml-sianel sydd wedi ennill gwobrau lu, gyda siopau ym mhob cwr o’r DU.

Mae angerdd dros yr awyr agored wrth galon eu hethos. O ddringo’r Old Man of Hoy i feicio o Land’s End i John O’Groats, mae staff Cotswold Outdoor wedi’u huno gan gariad at unrhyw beth sy’n ymwneud â’r awyr iach.

Y manteision i gefnogwyr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Cofiwch fod ein cefnogwyr yn cael gostyngiad o 15 y cant yn Cotswold Outdoor, mewn siopau neu ar-lein.

Telerau ac Amodau: Ni allwch ddefnyddio hyn gydag unrhyw gynnig neu ostyngiad arall. Mae rhai casgliadau wedi’u heithrio. Mae’r gostyngiad partneriaeth ond ar gael i gefnogwyr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sydd wedi cofrestru ar gynllun buddion Explore More Cotswold Outdoor. Mae manylion pellach am gasgliadau eithriedig a’r telerau llawn ar gael isod. Mae’r cynnig yn dod i ben ar 30 Medi 2026, neu gall gael ei ymestyn.

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Visitors exploring the wild garden at Sheringham Park, Norfolk
Erthygl
Erthygl

Llwybrau hygyrch gorau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae rhai llwybrau hygyrch gwych yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt sy’n berffaith ar gyfer cadeiriau olwyn a phramiau. (Saesneg yn unig)

Ancient trees on the walk up to Croft Ambre Croft Castle, Herefordshire.
Erthygl
Erthygl

Ar drywydd chwedlau 

Darganfyddwch y chwedlau sy'n dod â'n tirweddau'n fyw ar y teithiau cerdded hyn, sydd wedi'u dewis yn arbennig am eu cysylltiadau â chwedloniaeth leol. (Saesneg yn unig)

Family walking in the garden in autumn at The Argory, County Armagh
Erthygl
Erthygl

Llwybrau cerdded i’r teulu 

Mwynhewch ddiwrnod allan gyda’r teulu gyda thaith gerdded yn yr awyr iach, gyda llawer o bethau diddorol i bawb o bob oedran ar hyd y daith. (Saesneg yn unig)

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)