Allech chi fod yn ein llysgennad natur yng Nghymru?

Jamie Roberts with his Dad with Worm's Head in the background
Cyhoeddwyd : 03 Apr 2018 Diweddariad diwethaf : 23 Apr 2018

Yn galw ar bob cerddwr, syrffiwr, chwilotwr ac anturiwr! Rydym yn chwilio am aelodau o’r cyhoedd sydd â chysylltiadau emosiynol â llwybr cerdded, traeth neu dirwedd i rannu eu straeon - efallai bod y man arbennig hwn wedi gwella eich lles, chwarae rhan bwysig yn eich bywyd, neu newid eich bywyd hyd yn oed.

O wylio’r tonnau'n torri yn Worm’s Head ym Mhenrhyn Gŵyr ac ymlacio ar y traeth ym Mae bendigedig Barafundle i gerdded i fyny Pen y Fâl yn y Fenni neu ddechrau ar antur wrth Fwthyn Ogwen - rydym am glywed am unrhyw le yn yr awyr agored yng Nghymru sy'n arbennig i chi.  

Os cewch eich dewis, bydd seren rygbi Jamie Roberts, a dreuliodd bob penwythnos yn ystod ei blentyndod yn cerdded a chrwydro gyda’i deulu, yn dod i ymweld â chi yn eich man arbennig ac yn mwynhau taith gerdded neu antur gyda chi. Caiff eich stori a’ch profiad ei ffilmio a’i rannu ar ein sianeli cymdeithasol ac ein gwefan.

Rydym am ddefnyddio eich straeon i ysbrydoli eraill i gysylltu’n fwy â natur.

Byddwn hefyd yn gweithio gyda seicolegwyr ym Mhrifysgol Caerdydd i ganfod a yw'r amser rydym yn ei dreulio yn yr awyr agored yn helpu i wella ein lles. Felly, byddwch yn cyfrannu at waith ymchwil sydd â'r nod o ganfod a all cysylltiad emosiynol â man penodol yn yr awyr agored arwain at fanteision o ran ein lles.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost atom gyda’ch manylion cyswllt ac amlinelliad cryno o’ch profiadau i naturestories@wearecowshed.co.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10pm ddydd Llun 7 Mai 2018

  • Mae croeso i bawb o bob oed, ond rhaid i unigolion iau na 18 oed ofyn am ganiatâd gan riant cyn gwneud cais.
  • Bydd gofyn i'r holl lysgenhadon a ddewisir cwblhau ffurflen caniatâd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
  • Bydd y cenhadon sy’n cael eu dewis yn cael pas yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.