Penbryn

The golden sands of Penbryn beach

Important notice -

Our car park at Penbryn is open. We may be busy, so we encourage you to visit at quieter times to help us keep everyone safe. We urge everyone to follow Welsh Government Covid-19 Regulations and to visit responsibly.

Penbryn

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Penbryn beach ia a  perfect location for stargazing

Darganfod Penbryn

Cyrhaeddwch y traeth wrth grwydro trwy’r coed gan ddarganfod clogwyni mawreddog, traeth tywodlyd hyfryd a golygfeydd ar draws Fae Ceredigion, diwrnod braf i’r teulu i gyd. Mae hefyd yn le da i ddechrau archwilio Llwybr Arfordir Cymru.

Penbryn

Lleoedd i aros

Y bwthyn 17eg ganrif yn Llanerchaeron

Bythynnod gwyliau yng Ngheredigion 

Sicrhewch atgof arbennig o’ch ymweliad â Cheredigion yn un o’n bythynnod traddodiadol Cymreig. Mae gyda ni fythynnod rhamantus gerllaw’r afon Aeron a ffermdy wedi ei adnewyddu, ychydig funudau ar droed o lwybr arfordir Ceredigion. Felly, boed hoe ramantus neu antur deuluol ar eich rhestr, mae’r llety gwyliau delfrydol gyda ni ar eich cyfer.