Penbryn

The golden sands of Penbryn beach

Important notice -

We’re reopening our countryside space from 9 November. Under Welsh Government legislation, our places are only open to Wales residents and to groups of four or less (excluding children below 11) unless they are in the same household.

Penbryn

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Penbryn beach ia a  perfect location for stargazing

Darganfod Penbryn

Cyrhaeddwch y traeth wrth grwydro trwy’r coed gan ddarganfod clogwyni mawreddog, traeth tywodlyd hyfryd a golygfeydd ar draws Fae Ceredigion, diwrnod braf i’r teulu i gyd. Mae hefyd yn le da i ddechrau archwilio Llwybr Arfordir Cymru.

Penbryn

Lleoedd i aros

Y bwthyn 17eg ganrif yn Llanerchaeron

Bythynnod gwyliau yng Ngheredigion 

Sicrhewch atgof arbennig o’ch ymweliad â Cheredigion yn un o’n bythynnod traddodiadol Cymreig. Mae gyda ni fythynnod rhamantus gerllaw’r afon Aeron a ffermdy wedi ei adnewyddu, ychydig funudau ar droed o lwybr arfordir Ceredigion. Felly, boed hoe ramantus neu antur deuluol ar eich rhestr, mae’r llety gwyliau delfrydol gyda ni ar eich cyfer.