Bara Brith o Geginau Fictoraidd Castell Penrhyn

O Chwefror 18 (2017) fe fyddwn yn agor ceginau Fictoraidd Castell Penrhyn bob dydd a bydd gwirfoddolwyr y gegin yn pobi’r dorth ffrwythau draddodiadol Gymreig hon – ac efallai y cewch chi flasu rhyw damaid...

Teisennau a chacenni bach
Bara brith is a traditonal Welsh tea-time treat
 • Amser paratoi 10 munud a dros nos (amser paratoi)
 • Amser coginio 1 1/4 awr (amser coginio)
 • Ar gyfer Un torth

Cynhwysion

 • 300g ffrwyth sych cymysg
 • 200g siwgr brown golau
 • 250ml te poeth cryf tywyll
 • 350g blawd hunan-godi
 • 3g sbeis cymysg
 • 1 wy mawr, wedi ei guro
 • 50g menyn wedi ei feddalu (ac ychydig mwy i iro)

Dull

 1. Gosodwch y ffrwyth sych mewn powlen fawr gyda’r siwgr. Arllwyswch y te drosto a chymysgu’r cyfan yn dda. Gadewch i fwydo dros nos.
 2. Cynheswch y popty i 160⁰C/ 140⁰C mewn popty ffan, neu nwy marc 3
 3. Gan ddefnyddio’r menyn ychwanegol a phapur pobi, irwch a leiniwch dun torth 900g
 4. Ychwanegwch y blawd a’r sbeis cymysg i’r fowlen o ffrwyth a hylif, gan gymysgu’n dda cyn ychwanegu wy a gweddill y menyn.
 5. Arllwyswch y gymysgedd i’r tun parod a phobwch yn y popty am awr a chwarter, neu nes bod sgiwer yn dod allan yn lan ar ôl ei gwthio i ganol y dorth.
 6. Unwaith i’r dorth oeri, torrwch hi’n sleisys a’u gweini gyda neu heb fenyn, a gyda paned o de haeddiannol.