Twyni Penmaen a Nicholaston

Golygfa dros Fae’r Tri Chlogwyn

Important notice -

We’re reopening our countryside space from 9 November. Under Welsh Government legislation, our places are only open to Wales residents and to groups of four or less (excluding children below 11) unless they are in the same household.

Twyni Penmaen a Nicholaston

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Cerddwyr yn Rhosili, Gŵyr

Teithiau cerdded gorau Gŵyr 

O droedio’r arfordir i grwydro’r goedwig, mae ein teithiau cerdded amrywiol yn addas ar gyfer teuluoedd a cherddwyr profiadol fel ei gilydd. Cewch weld golygfeydd o ben clogwyni, traethau bach diarffordd a thirweddau gwyllt, a phrofi’r tymhorau wrth iddyn nhw newid.

Twyni Penmaen a Nicholaston

Lleoedd i aros

Golygfa o Fwthyn Gwyliau’r Hen Reithordy yn Rhosili

Beth am wyliau ar benrhyn Gŵyr? 

O fythynnod glan y môr i gaban mewn coedwig, mae gyda ni bedwar bwthyn gwyliau yng Ngŵyr, sydd â lle i rhwng 5 a 7 o bobl i gysgu ynddynt, ac un caban sy’n cysgu 10 person.