Twyni Penmaen a Nicholaston

Golygfa dros Fae’r Tri Chlogwyn

Important notice -

We are open. We may be busy, so we encourage you to visit at quieter times to help us keep everyone safe. We urge everyone to follow Welsh Government Covid-19 Regulations and to visit responsibly.

Twyni Penmaen a Nicholaston

Lleoedd i aros

Golygfa o Fwthyn Gwyliau’r Hen Reithordy yn Rhosili

Beth am wyliau ar benrhyn Gŵyr? 

O fythynnod glan y môr i gaban mewn coedwig, mae gyda ni bedwar bwthyn gwyliau yng Ngŵyr, sydd â lle i rhwng 5 a 7 o bobl i gysgu ynddynt, ac un caban sy’n cysgu 10 person.