Opening times at The Fleece Inn

Thursday 5 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Friday 6 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Saturday 7 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Sunday 8 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Monday 9 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Tuesday 10 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Wednesday 11 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Thursday 12 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Friday 13 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Saturday 14 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Sunday 15 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Monday 16 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Tuesday 17 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Wednesday 18 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Thursday 19 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Friday 20 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Saturday 21 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Sunday 22 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Monday 23 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Tuesday 24 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Wednesday 25 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Thursday 26 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Friday 27 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Saturday 28 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Sunday 29 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Monday 30 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Tuesday 31 August

 • Pub 11:00 - 23:00

Wednesday 1 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Thursday 2 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Friday 3 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Saturday 4 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Sunday 5 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Monday 6 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Tuesday 7 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Wednesday 8 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Thursday 9 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Friday 10 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Saturday 11 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Sunday 12 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Monday 13 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Tuesday 14 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Wednesday 15 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Thursday 16 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Friday 17 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Saturday 18 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Sunday 19 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Monday 20 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Tuesday 21 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Wednesday 22 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Thursday 23 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Friday 24 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Saturday 25 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Sunday 26 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Monday 27 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Tuesday 28 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Wednesday 29 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Thursday 30 September

 • Pub 11:00 - 23:00

Friday 1 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Saturday 2 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Sunday 3 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Monday 4 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Tuesday 5 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Wednesday 6 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Thursday 7 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Friday 8 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Saturday 9 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Sunday 10 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Monday 11 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Tuesday 12 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Wednesday 13 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Thursday 14 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Friday 15 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Saturday 16 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Sunday 17 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Monday 18 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Tuesday 19 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Wednesday 20 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Thursday 21 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Friday 22 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Saturday 23 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Sunday 24 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Monday 25 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Tuesday 26 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Wednesday 27 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Thursday 28 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Friday 29 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Saturday 30 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Sunday 31 October

 • Pub 11:00 - 23:00

Monday 1 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Tuesday 2 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Wednesday 3 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Thursday 4 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Friday 5 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Saturday 6 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Sunday 7 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Monday 8 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Tuesday 9 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Wednesday 10 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Thursday 11 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Friday 12 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Saturday 13 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Sunday 14 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Monday 15 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Tuesday 16 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Wednesday 17 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Thursday 18 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Friday 19 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Saturday 20 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Sunday 21 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Monday 22 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Tuesday 23 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Wednesday 24 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Thursday 25 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Friday 26 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Saturday 27 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Sunday 28 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Monday 29 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Tuesday 30 November

 • Pub 11:00 - 23:00

Wednesday 1 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Thursday 2 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Friday 3 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Saturday 4 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Sunday 5 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Monday 6 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Tuesday 7 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Wednesday 8 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Thursday 9 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Friday 10 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Saturday 11 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Sunday 12 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Monday 13 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Tuesday 14 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Wednesday 15 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Thursday 16 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Friday 17 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Saturday 18 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Sunday 19 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Monday 20 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Tuesday 21 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Wednesday 22 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Thursday 23 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Friday 24 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Saturday 25 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Sunday 26 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Monday 27 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Tuesday 28 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Wednesday 29 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Thursday 30 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Friday 31 December

 • Pub 11:00 - 23:00

Saturday 1 January

No opening times available for this date

Sunday 2 January

No opening times available for this date

Monday 3 January

No opening times available for this date

Tuesday 4 January

No opening times available for this date