Skip to content

Fy Nghyfrif

My Account dashboard on a mobile phone, showing three main options: 'My account details', 'My memberships' and 'Contact preferences'
Bwrdd rheoli Fy Nghyfrif | © National Trust Images/James Dobson

Rydym wedi gwrando ar eich adborth am fod eisiau mwy o hyblygrwydd o ran eich dewisiadau aelodaeth, felly rydym wedi creu Fy Nghyfrif. Dysgwch sut i gofrestru, gwneud newidiadau i’ch aelodaeth a dewis sut yr ydych am gael clywed gennym.

Mae Fy Nghyfrif yma i’ch helpu i wneud newidiadau i’ch aelodaeth ar-lein, fel diweddaru manylion personol a manylion cyswllt. Hefyd gallwch ofyn am gerdyn aelodaeth yn lle’r un presennol, gwirio dyddiad adnewyddu eich aelodaeth ac adnewyddu ar-lein.

Mae llawer ohonoch wedi gofyn am y dewis i beidio â derbyn Llawlyfr printiedig, felly gallwch wneud eich dewis yn awr yn Fy Nghyfrif. Gallwch hefyd ddewis rhwng fersiwn brintiedig neu ddigidol o Gylchgrawn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Os byddwch yn dewis mynd yn ddi-bapur, byddwch yn ein helpu i leihau ein hôl troed carbon ac yn rhoi mwy o arian tuag at ofalu am natur, harddwch a hanes.

Yn Fy Nghyfrif, byddwch yn gallu dewis derbyn negeseuon e-bost gennym ni. Trwy wneud hynny, byddwch yn cael mynediad at bopeth o gystadlaethau i aelodau yn unig a gostyngiadau prisiau adwerthu i fideos gyda’n harbenigwyr a diweddariadau am y gwaith pwysig yr ydych chi yn ein helpu ni i’w wneud.

Sut i gofrestru am Fy Nghyfrif

Er mwyn cofrestru, ewch i Fy Nghyfrif. Bydd arnoch angen eich rhif aelodaeth, cyfeiriad e-bost a chod post i greu eich cyfrif.

Sylwer, os gwelwch yn dda, mai dim ond yr aelod arweiniol (y person sy’n talu am yr aelodaeth) all gofrestru a rheoli aelodaeth yn Fy Nghyfrif ar hyn o bryd. Rydym yn gobeithio cyflwyno modd i’r holl aelodau wneud hynny yn y dyfodol.

Os byddwch yn cael problemau gyda Fy Nghyfrif, ffoniwch y Ganolfan Gwasanaethau Cefnogwyr ar 0344 800 1895.

Yr hyn y gallwch chi ei wneud yn Fy Nghyfrif

Gallwch ddefnyddio Fy Nghyfrif i:

  • newid e-bost eich cyfrif
  • newid cyfrinair eich cyfrif
  • ychwanegu rhif ffôn
  • diweddaru eich cyfeiriad
  • archebu sticer car
  • archebu cerdyn aelodaeth yn lle’r un presennol.

Gallwch hefyd:

  • gael golwg gyffredinol ar eich aelodaeth bresennol gan gynnwys dyddiad cychwyn, dyddiad dod i ben a’r dull talu
  • dweud wrthym nad ydych am dderbyn Llawlyfr printiedig
  • dewis rhwng fersiwn brintiedig neu ddigidol o Gylchgrawn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
  • gwirio dyddiad adnewyddu eich aelodaeth ac adnewyddu ar-lein os ydych yn gymwys ac o fewn y cyfnod adnewyddu diweddaru eich dewisiadau cyswllt a dewis derbyn negeseuon e-bost gennym ni.

Cwestiynau cyffredin

Cysylltwch â ni

Ffôn

Os hoffech chi siarad â rhywun ar y ffôn neu eich bod yn cael problemau gyda Fy Nghyfrif, gallwch ffonio’r Ganolfan Gwasanaethau Cefnogwyr.

0344 800 1895
Volunteer guides with visitors at Lyme Park, Cheshire

Ymholiadau aelodaeth

Os ydych yn aelod yn barod neu am gael gwybod rhagor am ymuno, rydym yma i helpu.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

A visitor admires the paintings in a grand room at Kingston Lacey, Dorset
Erthygl
Erthygl

Cwestiynau cyffredin aelodaeth 

Os ydych yn aelod yn barod, yn meddwl am ymuno neu am roi aelodaeth yn rhodd, mae gennym yr atebion i rai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin. (Saesneg yn unig)

Several people stand together looking at a map with fenland behind them

Canolfan gymorth 

Anelwch am ein canolfan gymorth am ragor o wybodaeth am ymweld, cyfleusterau, gwyliau, siopa a mwy. (Saesneg yn unig)

Spring 2024 magazine front cover
Erthygl
Erthygl

Ein cylchgrawn aelodau 

Ymaelodwch a byddwch yn derbyn ein cylchgrawn hardd dair gwaith y flwyddyn. Dyma ein ffordd o ddweud diolch, ac mae’n llawn o storïau o du ôl i’r llenni. (Saesneg yn unig)

A selection of National Trust Handbooks from various years
Erthygl
Erthygl

Ein llawlyfr aelodau 

Mae eich Llawlyfr yn ffynhonnell ysbrydoliaeth gwych at pan fyddwch yn cynllunio eich taith nesaf. Edrychwch ar gynnwys rhifyn 2024. (Saesneg yn unig)

Visitors posing for a picture by the enormous trunk of a giant redwood tree (Sequoiadendron giganteum) at Sheffield Park and Garden, East Sussex
Erthygl
Erthygl

Cael mwy o’ch aelodaeth o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Os ydych yn aelod newydd neu wedi bod gyda ni ers tro, mae cyfle i brofi rhywbeth newydd bob amser. Darllenwch am ein hawgrymiadau gorau i gael y mwyaf o’ch aelodaeth. (Saesneg yn unig)

A family sitting outside a cafe at Osterley Park and House in London
Erthygl
Erthygl

Polisi preifatrwydd 

Ni fyddwn fyth yn gwerthu eich data personol i drydydd partïon. Dim ond ei rannu gyda sefydliadau yr ydym yn gweithio gyda nhw sy’n bodloni ein safonau preifatrwydd uchel fyddwn ni. Darllenwch ein polisi preifatrwydd i gael gwybod sut a pham yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol. (Saesneg yn unig)