Skip to content

Y Nadolig yn Ninefwr

Coeden Nadolig yn neuadd flaen Tŷ Newton yn Ninefwr, Sir Gâr, Cymru
Coeden Nadolig yn neuadd flaen Tŷ Newton | © National Trust Images/Heather Birnie

Dewch i deimlo cynhesrwydd yr ŵyl ar ddiwrnodau i’r teulu a mwynhewch anturiaethau ar Ystâd Dinefwr gyda ffrindiau yn ystod y gaeaf hwn. Dysgwch am yr hyn sydd ar y gweill dros dymor yr ŵyl, o gyffro ffair Nadolig Dinefwr i ddigwyddiad traddodiadol Mari Lwyd a theithiau cerdded gaeafol adfywiol i fwynhau harddwch y parcdir hynafol.

Mwynhewch Nadolig hardd a heddychlon

Dewch i Dŷ Newton sydd wedi’i addurno’n hyfryd, gan ddarganfod comisiynau celf arbennig a ysbrydolwyd gan fywyd gwyllt Ystad Dinefwr, a chael eich bywiogi wrth gerdded o amgylch Castell Dinefwr. Neu, ymlaciwch wrth y tân yn y caffi gyda phowlen gynnes o gawl. Cuddiwch rhag y prysurdeb di-baid a thretiwch eich hun mew awyrgylch prydferth.

Mae tŷ Newton a’r caffi ar agor bob diwrnod

10.30-3.30 rhwng 26 Rhagfyr – 7 Ionawr

Gwledd o’r coetir gan Kathryn Campbell Dodd, Tŷ Newton, Dinefwr
Gwledd o’r coetir gan Kathryn Campbell Dodd, Tŷ Newton, Dinefwr | © Holly Dwyer

Rhyfeddod y Gaeaf

Mae’r goleuadau disglair a’r tŷ sydd wedi’i addurno â gwyrdd-ddail yn creu naws hud a lledrith tymhorol arbennig yn Nhŷ Newton. Eleni, mae bwrdd yr Ystafell Fwyta yn Wledd o’r Coetir, a grëwyd gan Kathryn Campbell Dodd. Gosodir llefydd ar gyfer creaduriaid dychmygol yr ystâd, gyda Badger a Buck yn eistedd ar ben y bwrdd.

Rydyn ni eisiau i chi ddychmygu noson Nadoligaidd yng ngolau’r lloer rewllyd, pan fydd pawb wedi mynd adref, a’r tŷ’n dawel. Pa greaduriaid allai fentro i’r tŷ ar gyfer gwledd fawreddog yn yr Ystafell Fwyta? Pa goronau y gallen nhw eu gwisgo?

A father holding his son to admire the festive window art as they both smile at Newton House at Dinefwr, Carmarthenshire
Visitors admiring the festive window art in Newton House at Dinefwr, Carmarthenshire | © National Trust Images/Paul Harris

Naws Nadoligaidd

Rydyn ni mor falch o fod wedi gweithio gyda’r artist Lucy Burns eleni, i ddathlu rhyfeddod tymor y gaeaf Dinefwr. Mae Lucy wedi creu arddangosfa hudolus o ddarluniau sialc ar ffenestri’r ystafell haul sy’n edrych dros ein Parc Ceirw canoloesol. Dilynwch y chwe chreadur bach y mae hi wedi’u cuddio o amgylch y tŷ i’ch arwain at y ffenestr. Mae’r holl greaduriaid yng nghomisiwn Lucy i’w gweld ar ystâd Dinefwr, ac mae’r darlun cain yn erbyn cefndir gwyllt a naturiol yr ystâd, yn hyfryd i’w weld.

welsh p h
welsh harris | © p harris

Creu Traddodiadau

Crëwyd y goeden Nadolig ‘Creaduriaid Dinefwr’ wych gan yr artist Bettina Reeves. Mae’r goeden 12 troedfedd wych yn y neuadd wedi’i haddurno ag addurniadau hyfryd wedi’u gwneud â llaw, ac mae 8 ychwanegiad creadigol newydd eleni. Allwch chi ganfod bob un?

Perfformiad Nadoligaidd y Fari Lwyd yn Nhŷ Newton, Dinefwr, Cymru
Perfformiad Nadoligaidd y Fari Lwyd yn Nhŷ Newton, Dinefwr | © National Trust Images Paul Harris.jpg

Mari Lwyd

22 & 29 Rhagfyr.

Ymunwch â ni ar gyfer y traddodiad Cymreig difyr hwn yn cynnwys diod i’ch cynhesu, cerddoriaeth, a Mari ddireidus. Pan fydd Mari a’i grŵp yn cyrraedd Tŷ Newton, byddant yn canu caneuon neu waseiliau Cymraeg, a chymryd rhan mewn defod a elwir yn pwnco: sef y weithred o gyfnewid penillion digywilydd gyda’r sawl sy’n byw yno. Os yw perchennog y tŷ yn caniatáu i Mari a'i chriw fynd i mewn, bydd lwc dda ar yr aelwyd am y flwyddyn yn ôl bob sôn. Mae Mari yn adnabyddus am fod yn ddireidus – yn ceisio dwyn pethau a chwrso pobl mae’n eu hoffi – wrth iddi grwydro o dŷ i dŷ. Gwisgwch ddillad cynnes ac esgidiau addas. Rhaid archebu.

Teithiau cerdded gaeafol

Dysgwch mor llesol yw mynd am dro yn y gaeaf a threuliwch ennyd ar foreau gaeafol ffres yn gwylio bywyd gwyllt Dinefwr, a chael cipolwg hyd yn oed ar ein gyr o geirw brith.

Mae Tŷ Newton a’r caffi ar agor bob diwrnod

10.30-3.30 rhwng 26 Rhagfyr – 7 Ionawr

Yn ystod misoedd y gaeaf, mae ein caffi yn gweini powlenni blasus o gawl ynghyd â’r fwydlen arferol o fwyd a diodydd poeth. Dewch o hyd i sedd wrth y lle tân ac ymgartrefwch i fwynhau danteithiol ymlaciol ar ôl cerdded o amgylch Dinefwr a thaith o amgylch addurniadau Nadolig unigryw Tŷ Newton.

Y fynedfa flaen a’r dreif yn Nhŷ Newton, Dinefwr

Darganfyddwch fwy yn Ninefwr

Dysgwch pryd mae Dinefwr ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Ymwelwyr yn yr Ystafell Groeso Las dros y Nadolig yng Nghastell Powis ym Mhowys, Cymru

Y Nadolig yng Nghymru 

P’un a ydych yn chwilio am gestyll sy’n llawn addurniadau addurnedig, lleoedd i gwrdd â Siôn Corn, diwrnod allan mewn marchnad Nadolig neu fwynhau taith gerdded gaeafol ffres, mae gennym ddigonedd o lefydd yng Nghymru i wneud atgofion Nadoligaidd.

View house Dinefwr Carmarthenshire
Erthygl
Erthygl

Visiting Newton House at Dinefwr 

Nestled in Dinefwr’s parkland near Llandeilo, Newton House is a relaxed and informal Welsh country house. A visit here incorporates both the historic and the contemporary.

clychau'r gog, Dolaucothi, Sir gaerfyrddin
Erthygl
Erthygl

Explore the parkland at Dinefwr 

Take a stroll through Dinefwr Park near Llandeilo, a stunning 800-acre estate where you can spot a variety of wildlife and some of the oldest trees in Britain.