Skip to content

Y Nadolig yn Ninefwr

Coeden Nadolig yn neuadd flaen Tŷ Newton yn Ninefwr, Sir Gâr, Cymru
Coeden Nadolig yn neuadd flaen Tŷ Newton | © National Trust Images/Heather Birnie

Dewch i deimlo cynhesrwydd yr ŵyl ar ddiwrnodau i’r teulu a mwynhewch anturiaethau ar Ystâd Dinefwr gyda ffrindiau yn ystod y gaeaf hwn. Dysgwch am yr hyn sydd ar y gweill dros dymor yr ŵyl, o gyffro ffair Nadolig Dinefwr i ddigwyddiad traddodiadol Mari Lwyd a theithiau cerdded gaeafol adfywiol i fwynhau harddwch y parcdir hynafol.

Y Nadolig yn Ninefwr

Rhyfeddod Ffair Nadolig Dinefwr 24, 25 a 26 Tachwedd, 10am tan 4pm.

Camwch yn ôl mewn amser ac ymgollwch eich hun mewn coetir Nadoligaidd hyfryd yn Nhŷ Newton, Dinefwr. Mwynhewch hwyl yr ŵyl gyda chanwyr carolau, corau a cherddorion a chewch siopa am amrywiaeth eang o ddanteithion artisan mewn dwsinau o stondinau cynnyrch lleol a leolir yn y pebyll.

Eleni bydd Tŷ Newton yn fwrlwm o addurniadau Nadoligaidd cynaliadwy. Mae’r goeden Creaduriaid Dinefwr hynod boblogaidd yn ôl gydag ambell i greadur newydd gan yr artist Bettina Reeves. Bydd pum coeden Nadolig a addurnwyd gan y gymuned wedi’u lleoli o amgylch y tŷ yn llawn goleuadau a chreaduriaid bychain i greu gwe o fywyd rhyfeddol a thynnu sylw at bwysigrwydd trigolion gwyllt mwy anarferol ystâd Dinefwr.

Nid yw’r Nadolig yn Nadolig heb ymweld â Siôn Corn. Yn Ninefwr bu’r coblynnod yn brysur iawn yn sicrhau bod groto Siôn Corn yn lle hyfryd llawn hud a rhyfeddod, gydag ambell i syrpréis i’r rhai sy’n credu. Mae groto Siôn Corn yn agor ar benwythnos y Ffair Nadolig a gellir cadw lle wrth gyrraedd.

Parcio: Yn ystod y Ffair Nadolig bydd gwasanaeth Parcio a Theithio ar gael o Home Farm. Bydd deiliaid bathodynnau glas yn cael parcio yn y prif faes parcio arferol yn Nhŷ Newton.

Mae manylion llawn am Ffair Nadolig Dinefwr i'w cael yma.

Visitors reading Christmas wishes on a tree at Dinefwr, Camarthenshire, Wales
Visitors reading Christmas wishes on a tree at Dinefwr | © National Trust Images/Paul Harris

Mae Tŷ Newton ar agor bob penwythnos felly dewch draw i fwynhau’r addurniadau Nadoligaidd unigryw a chynaliadwy sy’n creu ymweliad hudolus drwy gydol mis Rhagfyr.

Ymweld â Groto Siôn Corn

Bob penwythnos rhwng 2 – 17 Rhagfyr. Rhaid archebu.

Sicrhewch eich amser i gwrdd â Siôn Corn yn ei groto hudol a chael anrheg Nadolig gynnar.

Siopa a Bwyta

Ar gyfer y Ffair Nadolig bydd yr iard a’r ffrynt yn llawn stondinwyr a chynhyrchwyr yn gwerthu danteithion blasus a chrefftau Nadoligaidd, rhwng pren wedi’i gerfio a wisgi, i jam a gemwaith bydd digonedd o bethau at ddant pawb.

Bydd ein caffi ar agor bob penwythnos yn cynnig bwydlen prydau ysgafn Nadoligaidd a diodydd poeth ac oer.

Perfformiad Nadoligaidd y Fari Lwyd yn Nhŷ Newton, Dinefwr, Cymru
Perfformiad Nadoligaidd y Fari Lwyd yn Nhŷ Newton, Dinefwr | © National Trust Images Paul Harris.jpg

Mari Lwyd

22 & 29 Rhagfyr.

Ymunwch â ni ar gyfer y traddodiad Cymreig difyr hwn yn cynnwys diod i’ch cynhesu, cerddoriaeth, a Mari ddireidus. Pan fydd Mari a’i grŵp yn cyrraedd Tŷ Newton, byddant yn canu caneuon neu waseiliau Cymraeg, a chymryd rhan mewn defod a elwir yn pwnco: sef y weithred o gyfnewid penillion digywilydd gyda’r sawl sy’n byw yno. Os yw perchennog y tŷ yn caniatáu i Mari a'i chriw fynd i mewn, bydd lwc dda ar yr aelwyd am y flwyddyn yn ôl bob sôn. Mae Mari yn adnabyddus am fod yn ddireidus – yn ceisio dwyn pethau a chwrso pobl mae’n eu hoffi – wrth iddi grwydro o dŷ i dŷ. Gwisgwch ddillad cynnes ac esgidiau addas. Rhaid archebu.

Teithiau cerdded gaeafol

Mae Dinefwr yn lle perffaith i ddianc i fyd natur a mwynhau’r dirwedd aeafol dros dymor yr ŵyl eleni.

Dysgwch mor llesol yw mynd am dro yn y gaeaf a threuliwch ennyd ar foreau gaeafol ffres yn gwylio bywyd gwyllt Dinefwr, a chael cipolwg hyd yn oed ar ein gyr o geirw brith.

Y fynedfa flaen a’r dreif yn Nhŷ Newton, Dinefwr

Darganfyddwch fwy yn Ninefwr

Dysgwch pryd mae Dinefwr ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Ymwelwyr yn yr Ystafell Groeso Las dros y Nadolig yng Nghastell Powis ym Mhowys, Cymru

Y Nadolig yng Nghymru 

P’un a ydych yn chwilio am gestyll sy’n llawn addurniadau addurnedig, lleoedd i gwrdd â Siôn Corn, diwrnod allan mewn marchnad Nadolig neu fwynhau taith gerdded gaeafol ffres, mae gennym ddigonedd o lefydd yng Nghymru i wneud atgofion Nadoligaidd.

Blaen y fynedfa a’r rhodfa yn Nhŷ Newton yn Ninefwr, Sir Gâr, Cymru
Erthygl
Erthygl

Visiting Newton House at Dinefwr 

Nestled in Dinefwr’s parkland near Llandeilo, Newton House is a relaxed and informal Welsh country house. A visit here incorporates both the historic and the contemporary.

Ceirw ar laswelltir ym mharc ceirw Dinefwr, gyda’r haul yn disgleirio drwy ganghennau moel coed ar ben bryncyn i’r chwith
Erthygl
Erthygl

Explore the parkland at Dinefwr 

Take a stroll through Dinefwr Park near Llandeilo, a stunning 800-acre estate where you can spot a variety of wildlife and some of the oldest trees in Britain.