Skip to content
Wales

Dinefwr

Historic Newton House surrounded by a National Nature Reserve and 18th century landscape Deer Park | Mae Tŷ hanesyddol Newton wedi'i amgylchynu gan Warchodfa Natur Genedlaethol a Pharc Ceirw tirweddol o'r 18fed ganrif.

Dinefwr Park, Newton House, Llandeilo, Carmarthenshire, SA19 6RT

Llun o’r tu allan i Dŷ Newton, Dinefwr, Carmarthenshire

Cynllunio eich ymweliad

Ymwelwyr yn mwynhau crwydro yn y gwanwyn yn Ninefwr, Sir Gaerfyrddin.
Erthygl
Erthygl

Diwrnodau allan i'r teulu yng Dinefwr 

Mae rhywbeth i’w wneud bob amser yn Ninefwr, waeth beth yw’r tywydd. Archwiliwch ystafelloedd eang y tŷ, dewch i weld beth sy’n newydd ym Mhentref y Tylwyth Teg, mwynhewch ginio yn y caffi, ewch am dro o amgylch y parcdir a’r coetiroedd Cymreig hynafol, neu os ydych chi’n teimlo’n egnïol, ewch i weld adfeilion urddasol Castell Dinefwr.

Dog walking on a lead
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Dinefwr gyda'ch ci 

Mwynhewch ddiwrnod allan gyda'ch ci yn Ninefwr. Croesawir cŵn drwy gydol y flwyddyn, ac mae digon o leoedd ichi eu harchwilio.

PDF
PDF

Map Dinefwr 

Cymerwch olwg ar y map o Ddinefwr i'ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Visitors exploring the festive interiors in the Entrance Hall at Castle Ward, County Down

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.