Skip to content
Cymru

Dinefwr

Historic Newton House surrounded by a National Nature Reserve and 18th century landscape Deer Park | Mae Tŷ hanesyddol Newton wedi'i amgylchynu gan Warchodfa Natur Genedlaethol a Pharc Ceirw tirweddol o'r 18fed ganrif.

Dinefwr Park, Newton House, Llandeilo, Carmarthenshire, SA19 6RT

Tŷ Newton, Dinefwr, Sir Gaerfyrddin

Rhybudd pwysig

Scaffolding is in place on the front of Newton house, to carry out essential window restoration. Access to house and garden are not affected. Thank you for your patience and support.

Cynllunio eich ymweliad

Bachgen yn chwarae yn Dinefwr
Erthygl
Erthygl

Diwrnodau allan i'r teulu yng Dinefwr 

Mae rhywbeth i’w wneud bob amser yn Ninefwr, waeth beth yw’r tywydd. Archwiliwch ystafelloedd eang y tŷ, dewch i weld beth sy’n newydd ym Mhentref y Tylwyth Teg, mwynhewch ginio yn y caffi, ewch am dro o amgylch y parcdir a’r coetiroedd Cymreig hynafol, neu os ydych chi’n teimlo’n egnïol, ewch i weld adfeilion urddasol Castell Dinefwr.

Buwch a llo Gwartheg Gwyn, Dinefwr, Sir Gaerfyrddin
Erthygl
Erthygl

Gwartheg Gwyn 

Mae’r brîd prin a hynafol hwn wedi bod yn pori’r ardal hon ers dros 1000 o flynyddoedd ac yn gysylltiedig â Dinefwr ers y 9fed ganrif.

Ymwelwyr â chŵn yn Newton House
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Dinefwr gyda'ch ci 

Mwynhewch ddiwrnod allan gyda'ch ci yn Ninefwr. Croesawir cŵn drwy gydol y flwyddyn, ac mae digon o leoedd ichi eu harchwilio.

PDF
PDF

Map Dinefwr 

Cymerwch olwg ar y map o Ddinefwr i'ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.