Skip to content
Wales

Dinefwr

Historic Newton House surrounded by a National Nature Reserve and 18th century landscape Deer Park | Mae Tŷ hanesyddol Newton wedi'i amgylchynu gan Warchodfa Natur Genedlaethol a Pharc Ceirw tirweddol o'r 18fed ganrif.

Dinefwr Park, Newton House, Llandeilo, Carmarthenshire, SA19 6RT

Llun o’r tu allan i Dŷ Newton gyda dôl werdd o’i flaen

Rhybudd pwysig

Our lift is out of order, we're sorry for any inconvenience this might cause.

Cynllunio eich ymweliad

Children balance on a low wall around a fountain in the garden at Dinefwr in summer
Erthygl
Erthygl

Diwrnodau allan i'r teulu yng Dinefwr 

Mwynhewch ddiwrnod allan yn crwydro Dinefwr gyda’ch ffrindiau a theulu. Crwydrwch o gwmpas arddangosfeydd yn Nhŷ hanesyddol Newton, ewch am dro o amgylch y parcdir hynafol, neu cymerwch ran mewn digwyddiadau amrywiol trwy gydol y flwyddyn.

Dog walking on a lead
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Dinefwr gyda'ch ci 

Mwynhewch ddiwrnod allan gyda'ch ci yn Ninefwr. Croesawir cŵn drwy gydol y flwyddyn, ac mae digon o leoedd ichi eu harchwilio.

PDF
PDF

Map Dinefwr 

Cymerwch olwg ar y map o Ddinefwr i'ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Visitors walking in the garden in spring at Belton House, Lincolnshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.