Skip to content
Newyddion

Prosiect mapio 3D cyffrous bron â dod i ben

Looking into the entrance of Upper Roman Adit and Gallery
Mwyngloddiau Aur Dolaucothi | © Dolaucothi

Rydym yn ddiolchgar iawn i Christians Survey and Inspection Solutions wedi cynnal sgan laser a gwaith ffotogrametreg yn ein cloddfeydd ac oriel Rufeinig yn ddiweddar.

Y cam nesaf fydd creu elfennau gweladwy 3D o’r data, yn debyg i’r rheiny a gynhyrchwyd gan Christians ar gyfer y Pwll Cobalt yn Alderley Edge.

Bydd system edrych ar-lein yn galluogi pawb i fwynhau’r unig fwynglawdd aur Rhufeinig hysbys yn y DU.

Byddwn yn lansio’r elfennau gweladwy 3D llawn cyn bo hir, felly cadwch lygad allan. Yn y cyfamser, dyma ragflas o’r gwaith ar yr wyneb, hefyd wedi’i gwblhau gan Christians.

Magasin Ffrwydron ar ein Iard y Gloddfa

Heulddisg Aur yn ein Iard y Gloddfa

Adfeilion adeiladau’r mwynglawdd ar ochr bryn, wedi’u gorchuddio gan laswellt a mwsogl, ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr.

Darganfyddwch fwy yn Dolaucothi

Dysgwch pryd mae Dolaucothi ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.