Skip to content
Cymru

Dolaucothi

Pull on your boots and discover the UK’s only known Roman Gold Mine | Ewch i wisgo eich bŵts a darganfod unig Fwynglawdd Aur Rhufeinig hysbys y DU.

Pumsaint, Llanwrda, Carmarthenshire, SA19 8US

Archebwch ymweliad
Ymwelwyr yn paratoi i fynd i’r pwll ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr.

Rhybudd pwysig

Rydym ar agor! I We are open! Noder, mae angen archebu ymlaen llaw ar gyfer pob taith danddaearol. Please note that pre-booking is required for all our underground tours.

Cynllunio eich ymweliad

Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr.
Erthygl
Erthygl

Archebu eich ymweliad â Dolaucothi 

Os ydych chi’n trefnu ymweliad â Dolaucothi, bydd angen i chi archebu eich taith dywys ymlaen llaw. Dysgwch sut i archebu a beth i’w ddisgwyl wrth gyrraedd.

Llwybr coetir wedi’i orchuddio gan ddail, gyda choed yn hongian drosto ar y naill ochr yn creu twnnel o ganghennau coed ar Ystâd Dolaucothi ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ystâd yn Nolaucothi 

Gyda dros 2,500 erw o ystâd, coetir, ffermydd a pharcdir i’w darganfod, mae cymaint mwy i Ddolaucothi yn Sir Gâr na’r mwyngloddiau Rhufeinig.

Visitors walking through the sheltered valley at Lockeridge Dene and Piggledene, near Marlborough, Wiltshire
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Dolaucothi gyda’ch ci 

Mae gan Ddolaucothi sgôr o un bawen. Mae croeso cynnes i gŵn ym mhob rhan o Ddolaucothi, o’r teithiau o’r gloddfa aur Rufeinig i’r milltiroedd o lwybrau cerdded sy’n cris-croesi’r ystâd ehangach.

Taith Dywysedig Danddaearol yn Nolaucothi
Erthygl
Erthygl

Ymweliadau ysgolion â'r unig fwynglawdd aur Rufeinig hysbys yn y DU 

Mae Mwyngloddiau Aur Dolaucothi yn cynnig profiad dysgu awyr agored uigryw i fyfyrwyr o bob oed.

PDF
PDF

Map Dolaucothi 

Cymerwch olwg ar y map o Dolaucothi i'ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Porth bwaog isel â grât metel wedi’i gerfio i mewn i wal garreg arw ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr.

Trefnwch eich ymweliad

Cofiwch fod angen i chi archebu tocynnau ar gyfer Teithiau Cerdded Dan Ddaear Dolaucothi. Gallwch archebu ar y diwrnod, hyd at 1 awr cyn yr amser rydych chi wedi’i ddewis (gan ddibynnu beth sydd ar gael). Bydd tocynnau ar gael bob dydd Iau am y 4 wythnos nesaf.