Skip to content

Diwrnodau i’r teulu yng Ngerddi Dyffryn

A walking child under a Magnolia tree at Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan
Under a Magnolia tree, Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan | © Paul Harris

Mae Gerddi Dyffryn yn lle gwych i ddod â’r teulu, o’r plant lleiaf i neiniau a theidiau, mae yma rywbeth i ddiddanu pawb.

Cynllunio eich ymweliad

Dyma’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i gynllunio diwrnod i’r teulu yng Ngerddi Dyffryn:

  • Plant o dan 5 am ddim.
  • Mae cyfleusterau newid babanod wedi’u lleoli ar bellter addas o’i gilydd o gwmpas y gerddi, yn ogystal â thai bach hygyrch.
  • Mae yna lwybrau sy’n addas i bramiau, cadeiriau olwyn a sgwteri symudedd, a gallwch logi cadeiriau olwyn a sgwter symudedd (am ddim) o’r Ganolfan Groeso.
  • Mae gennym ddwy ardal chwarae Pentwr Pren.
  • Am resymau diogelwch, ni chaniateir unrhyw fath o feic, sgwter na threic plant yn y gerddi, oni bai bod handlen hir ar y cefn a bod oedolyn yn ei reoli drwy’r amser.
  • Mae croeso i gŵn, felly gall cyfaill bach blewog y teulu ymuno hefyd (gwybodaeth yma am ymweld â Gerddi Dyffryn gyda’ch ci).
  • Mae’r caffi’n cynnig bocsys bwyd i blant ac amrywiaeth o fwydydd a diodydd poeth ac oer, heb anghofio’r cŵn – mae trîts ar gael iddyn nhw hefyd.
  • Mae croeso i chi ddod â phicnic hefyd.

Anturiaethau’r Pasg yng Ngerddi Dyffryn

Dewch i Erddi Dyffryn ar 23 Mawrth – 2 Ebrill i chwarae a chyflawni tasgau ar hyd ein llwybr Pasg unigryw.

Mae 10 o weithgareddau eleni – maen nhw i gyd yn ymarferol, ar thema’r Pasg, ac wedi’u cynllunio i bawb yn y teulu eu mwynhau. Mae rhai o’ch ffefrynnau yn dychwelyd, fel y ras wyau, bwydo’r bwni a’r gorsafoedd gwisg ffansi anifeiliaid, a byddwn ni’n ychwanegu rhai pethau newydd arbennig hefyd.

Cwblhewch y llwybr i ennill Wy Pasg. Y pris yw £3 y llwybr (rhaid talu’r pris mynediad arferol hefyd) sy’n cynnwys taflen llwybr y Pasg, clustiau cwningen ac wy siocled llaeth neu figan/Free From*. Mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar ein tudalen digwyddiadau.

*Yn addas i bobl ag alergeddau llaeth, wyau, glwten, cnau mwnci a chnau coed.

A National Trust volunteer hands over an Easter egg to a child after they've completed the Easter Trail at Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan
Family completes the Easter Adventures Trail at Dyffryn Gardens and claims their Easter Egg reward. | © James Dobson

Ardal chwarae Pentwr Pren

Mae ddwy ardal chwarae wyllt yn Nyffryn, un y tu allan i’r rhwystr talu ger y ganolfan groeso ac un fwy o lawer yn yr Ardd Goed. Mae digon o le yn yr ardaloedd chwarae gwyllt i’r rhai bach losgi rhywfaint o egni a mwynhau’r mwd.

Ceisiwch gadw eich cydbwysedd ar hyd y coed enfawr a gafodd eu cwympo fel rhan o’r cynllun i adfywio’r ardd goed, sbonciwch o foncyff i foncyff ar hyd y cerrig camu a mwynhewch bicnic ar bonion picnic a gerfiwyd â llaw.

Mae’r ardal yn gartref i wiwerod, adar a llawer o fwystfilod bach, felly dewch â chwyddwydr neu finocwlars i gael golwg graffach.

Hyd yn oed rhwng ein digwyddiadau, mae Dyffryn yn opsiwn gwych am ddiwrnod allan i’r teulu. Gyda phob tymor newydd mae’r gerddi’n newid ac yn esblygu, felly mae bob amser rywbeth newydd i’w weld.

Mae gennym lwybrau tymhorol i chi eu mwynhau hefyd. Casglwch daflen o’r Ganolfan Groeso a fydd yn eich tywys at uchafbwyntiau tymhorol y gerddi. Gweler y dudalen Y Gerddi yn Nyffryn am ragor o wybodaeth am y llwybr tymhorol sydd ar gael nawr.

A gyda chaffi, siop a siop lyfrau ail-law (gyda dewis gwych o lenyddiaeth i blant ac oedolion ifanc) mae digon i’ch diddanu bob amser yng Ngerddi Dyffryn. Felly pryd bynnag y dewiswch ymweld, gallwch fod yn siŵr y gwnewch chi a’ch teulu atgofion i’w trysori.

Three young boys hop along wood rounds in Dyffryn Gardens' play area
Children exploring the play area at Dyffryn House and Gardens, Vale of Glamorgan | © National Trust Images/Arnhel de Serra
Herbaceous Border in summer, Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan

Darganfyddwch fwy yng Ngerddi Dyffryn

Dysgwch pryd mae Gerddi Dyffryn ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Caffi’r Ardd, Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Ngerddi Dyffryn 

Mwynhewch brydau i dwymo’r galon neu snac ysgafn yn y caffi, gyda danteithion blasus yn goron ar eich ymweliad. A chofiwch alw i mewn i’r siop i brynu rhywbeth i gofio’ch ymweliad.

Ci yn bwyta hufen iâ cŵn y tu allan i’r Ganolfan Groeso, Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Gerddi Dyffryn gyda’ch ci 

Mae gan Erddi Dyffryn sgôr o ddwy bawen. Dysgwch fwy am ymweld gyda’ch ci a sut rydym yn gwneud Dyffryn yn well fyth i gŵn.