Skip to content

Diwrnodau allan i'r teulu yng Nghastell Powis

Nadolig yng Nghastell Powis, Powys
Nadolig yng Nghastell Powis, Powys | © National Trust Images/Paul Harris

Os ydych yn ymweld gyda’ch plant neu wyrion, fe gewch chi ddigon i ddifyrru’r teulu cyfan yng Nghastell Powis. Crwydrwch ystafelloedd y castell o’r 13eg ganrif neu dilynwch daith yn yr ardd sy’n siŵr o blesio’r rhai bach.

Cynllunio eich ymweliad teuluol

Dyma’r wybodaeth y bydd arnoch ei hangen yn gryno i’ch helpu i gynllunio eich diwrnod yng Nghastell Powis:

  • Cyfleusterau newid babanod ar gael ger Mynedfa’r Ardd ac yn yr Ardd Ffurfiol.
  • Oherwydd y nifer o risiau a’r tu mewn hanesyddol, ni chaniateir cadeiriau gwthio yn y castell. Mae croeso i chi adael cadeiriau gwthio yng nghyntedd allanfa’r castell.
  • Ni chaniateir beiciau na sgwteri yn yr ardd am resymau iechyd a diogelwch.
Bachgen bach yn edrych ar goeden Nadolig, anrhegion a goleuadau yn yr Ystafell Giniawa yng Nghastell Powis ym Mhowys, Cymru
Yr Ystafell Giniawa yn ystod y Nadolig, Castell Powis, Cymru | © National Trust Images/Paul Harris

Ewch i nôl eich dillad cynnes ar gyfer y gaeaf, a dewch i fwynhau diwrnod yn archwilio’r dirwedd hanesyddol. Mae rhywbeth at ddant pawb, o deithiau cerdded drwy’r barrug a llwybr gaeafol yn yr ardd, i archwilio castell wedi’i addurno ar gyfer y Nadolig rhwng 2 – 31 Rhagfyr.

Nadolig i’w Drysori

2 – 31 Rhagfyr

Nosweithiau oriau estynedig 14 - 23 Rhagfyr

Camwch i arddangosfa Nadoligaidd hudolus yn yr ystafelloedd swyddogol sydd wedi'u haddurno â choed disglair. Dewch i gael eich tywys i oesoedd a fu, gydag anrhegion wedi’u lapio’n berffaith dan y goeden, lleoedd tân Nadoligaidd wedi’u

haddurno â gwyrdd-ddail, a llygod ffelt wedi’u gwneud â llaw i blant geisio eu gweld ledled y castell.

Rhwng 14 - 23 Rhagfyr, a bydd yr iard a’r castell ar agor tan 7pm. Dewch i brofi arddangosfa goleuadau Nadoligaidd a fydd yn goleuo waliau’r castell Cymreig eiconig ar ôl iddi nosi, cyn dringo’r grisiau carreg hanesyddol at arddangosfa Nadoligaidd i’w chofio.

Brecwast gyda Siôn Corn

9, 10 a 16, 17 Rhagfyr, rhaid cadw eich lle ymlaen llaw

9:00 – 11:00

Mwynhewch hwyl yr ŵyl a dewch i gael brecwast yng nghaffi'r Iard gyda gwestai go arbennig. Byddwn yn canu'r gloch i wahodd Siôn Corn i ymuno â ni, cyn mwynhau bwffe Nadoligaidd o fwyd a danteithion cynnes. Ar ôl brecwast, mwynhewch oleuadau disglair y goeden Nadolig yn yr ystafell fwyta, cyn i Siôn Corn ddarllen stori i bawb.

Rhagor o wybodaeth yma.

Te prynhawn Nadoligaidd

Mwynhewch de prynhawn Nadoligaidd yng Nghaffi'r Iard o 1-22 Rhagfyr.

Byddwch wrth ein bodd â’n hystod eang o frechdanau ynghyd â detholiad o gacennau.

Dewch am lymaid o ddiod boeth, neu, os fyddai’n well gennych, gwydraid o broseco neu win cynnes.

Cost y te prynhawn Nadoligaidd yw £24.95 y pen neu £27.95 y pen gydag alcohol.

Ffoniwch 01938 551927 i gadw eich bwrdd ac i wirio argaeledd. Er mwyn sicrhau y bydd pawb yn cael profiad heb ei ail, gofynnwn yn garedig i chi fynnu eich lle o leiaf 48 awr ymlaen llaw.

Llwybr y Nadolig: Nodiadau gan y Garddwyr

Crwydrwch drwy’r ardd fyd-enwog a darganfyddwch nodiadau gan y tîm garddio, sy’n rhoi awgrymiadau arbennig ynghylch sut i ofalu am blanhigion dros fisoedd y gaeaf. Cadwch lygad allan am fywyd gwyllt ar hyd y ffordd, efallai y byddwch yn gweld robin goch, adar ysglyfaethus neu wyddau’r Aifft, sydd i’w gweld weithiau ar eu ffordd i bwll y Llaethdy.

Wyneb Castell Powis yn dangos dilyniant y terasau oddi tano gyda’r yw anferth yng Nghastell Powis, Cymru.

Darganfyddwch fwy yng Nghastell a Gardd Powis

Dysgwch pryd mae Castell a Gardd Powis ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

A mother helps a young child climb over a fallen log in the parkland, on a bright, wintry day.

‘50 peth i’w gwneud cyn dy fod yn 11¾’ 

Awydd rhedeg yn yr awyr iach, dysgu sgiliau newydd a rhoi cynnig ar bethau newydd? Dechreuwch eich antur natur heddiw. (Saesneg yn unig)

Coesau cerflun ar Deras yr Adardy yng Nghastell a Gardd Powis. Cerfluniau defaid yn gorwedd wrth eu traed. Wedi’u gorchuddio gan rew yn y gaeaf.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â’r ardd yng Nghastell Powis 

Yn dyddio’n ôl 300 mlynedd, mae’r ardd o’r safon uchaf yn llawn o hanes. Welwch gymysgedd o derasau dramatig, borderi blodau , tocwaith anhygoel a golygfeydd rhyfeddol.

Platiaid o gacennau cri ar gownter, gydag arwydd yn dweud ‘Welsh cakes/Cacen gri’, a phentwr o sgons yn y caffi yng Nghastell Powis, Cymru
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell Powis 

Ar ôl crwydro’r castell neu deithio trwy’r terasau, dadebrwch gydag un o’r danteithion blasus o Fwyty’r Cwrt, neu ewch ag anrheg adref o’r siop i’ch helpu i gofio diwrnod gwych.

Llun manwl o wyneb bwrdd Pietra Dura (carreg galed) a wnaed tua 1600 sy’n cael ei arddangos yn yr Oriel Hir yng Nghastell Powis yng Nghymru, yn dangos addurniadau carreg o liwiau gwahanol o gwmpas aderyn
Erthygl
Erthygl

Y casgliad yng Nghastell Powis 

Dewch i ymweld i ddysgu rhagor am y casgliadau byd-eang ym Mhowis, gan gynnwys cerfluniau, dodrefn a thecstilau o Ewrop, India a Dwyrain Asia.