Skip to content

Diwrnodau allan i'r teulu yng Nghastell Powis

Merch ifanc yn mwynhau'r awyr agored fawr
Merch ifanc yn mwynhau'r awyr agored fawr | © National Trust Images/Annapurna Mellor

Os ydych yn ymweld gyda’ch plant neu wyrion, fe gewch chi ddigon i ddifyrru’r teulu cyfan yng Nghastell Powis. Crwydrwch ystafelloedd y castell o’r 13eg ganrif neu dilynwch daith yn yr ardd sy’n siŵr o blesio’r rhai bach.

Cynllunio eich ymweliad teuluol

Dyma’r wybodaeth y bydd arnoch ei hangen yn gryno i’ch helpu i gynllunio eich diwrnod yng Nghastell Powis:

  • Cyfleusterau newid babanod ar gael ger Mynedfa’r Ardd ac yn yr Ardd Ffurfiol.
  • Oherwydd y nifer o risiau a’r tu mewn hanesyddol, ni chaniateir cadeiriau gwthio yn y castell. Mae croeso i chi adael cadeiriau gwthio yng nghyntedd allanfa’r castell.
  • Ni chaniateir beiciau na sgwteri yn yr ardd am resymau iechyd a diogelwch.
  • Nodwch: ni chaniatäer ffotograffiaeth yn y castell.
Ymwelwyr yn yr ardd yn y gaeaf yng Nghastell Powis, Cymru
Ymwelwyr yn yr ardd yng Nghastell Powis, Cymru | © National Trust Images/Paul Harris

Ewch i nôl eich welingtons, a dewch i fwynhau diwrnod yn archwilio’r dirwedd hanesyddol. Mae rhywbeth at ddant pawb.

Pasg, 23 Mawrth - 7 Ebrill 2024

10:00 - 15:30 (nodwch y bydd y llwybr yn agor am 11:00 ar 24 Mawrth oherwydd 10K Y Trallwng).

Paratowch i grwydro’r llwybr i deuluoedd sy’n troelli drwy’r ardd fyd-enwog ar eich liwt eich hun.

Sbonciwch, sgipiwch a neidiwch ar hyd y llwybr a chanfod y gweithgareddau rhyngweithiol, llawn hwyl ar hyd y ffordd. Casglwch eich clustiau cwningen a’ch taflen weithgaredd ar gyfer y llwybr gan ein tîm cyfeillgar a rhowch gynnig ar bob gweithgaredd, mae rhywbeth i bawb ei fwynhau.

Dysgwch am fywyd gwyllt a natur, o gylch bywyd buwch goch gota i wylio adar a grifft llyffant. Helpwch y gwenyn i gasglu’r paill drwy daflu’r peli i’r rhwyd a rhowch eich cyflymder a’ch cydbwysedd ar brawf yn y ras wy ar lwy, heb ollwng yr wy!

Wedi i chi gwblhau’r llwybr, casglwch eich wy siocled neu fegan (a wnaed gyda ffa coco Ardystiedig o’r Fforestydd Glaw) o gaffi’r ardd - a chofiwch gael stamp ar eich taflen weithgaredd llwybr hefyd!

Ar ôl eich antur, dewch i eistedd ar yr iard neu yng nghaffi’r ardd i roi seibiant i’ch coesau blinedig. Mwynhewch amrywiaeth flasus o fwyd oer a phoeth, cacennau, cynhyrchion wedi’u pobi a sgons cartref. Mae rhywbeth at ddant pawb gan ein bod yn cynnig bwydlen i blant hefyd, ochr yn ochr ag amrywiaeth o brydau a byrbrydau heb glwten.

Pethau sydd angen i chi eu gwybod cyn ymweld:

- Costau mynediad arferol yn berthnasol (Mynediad am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol)

- Llwybr yn costio £3 y plentyn (i aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau), mae hyn yn cynnwys taflen weithgaredd llwybr, pensil ac wy siocled.

- Ni chaniateir cŵn yn yr ardd ar yr adeg hon o’r flwyddyn.

- Mae rhai grisiau ar y llwybr, ond mae llwybrau eraill ar gael. Mae’r llwybr yn addas i gadeiriau olwyn a phramiau.

Wyneb Castell Powis yn dangos dilyniant y terasau oddi tano gyda’r yw anferth yng Nghastell Powis, Cymru.

Darganfyddwch fwy yng Nghastell a Gardd Powis

Dysgwch pryd mae Castell a Gardd Powis ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Two girls exploring the woodland trails at Quarry Bank Mill, Cheshire

‘50 peth i’w gwneud cyn dy fod yn 11¾’ 

Awydd rhedeg yn yr awyr iach, dysgu sgiliau newydd a rhoi cynnig ar bethau newydd? Dechreuwch eich antur natur heddiw. (Saesneg yn unig)

Spring apple blossom with a lawn and the red stone medieval Powis Castle behind, Welshpool, Wales
Erthygl
Erthygl

Ymweld â’r ardd yng Nghastell Powis 

Yn dyddio’n ôl 300 mlynedd, mae’r ardd o’r safon uchaf yn llawn o hanes. Welwch gymysgedd o derasau dramatig, borderi blodau , tocwaith anhygoel a golygfeydd rhyfeddol.

Platiaid o gacennau cri ar gownter, gydag arwydd yn dweud ‘Welsh cakes/Cacen gri’, a phentwr o sgons yn y caffi yng Nghastell Powis, Cymru
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell Powis 

Ar ôl crwydro’r castell neu deithio trwy’r terasau, dadebrwch gydag un o’r danteithion blasus o Fwyty’r Cwrt, neu ewch ag anrheg adref o’r siop i’ch helpu i gofio diwrnod gwych.

Llun manwl o wyneb bwrdd Pietra Dura (carreg galed) a wnaed tua 1600 sy’n cael ei arddangos yn yr Oriel Hir yng Nghastell Powis yng Nghymru, yn dangos addurniadau carreg o liwiau gwahanol o gwmpas aderyn
Erthygl
Erthygl

Y casgliad yng Nghastell Powis 

Dewch i ymweld i ddysgu rhagor am y casgliadau byd-eang ym Mhowis, gan gynnwys cerfluniau, dodrefn a thecstilau o Ewrop, India a Dwyrain Asia.