Skip to content

Ymweld â’r ardd yng Nghastell Powis

Spring apple blossom with a lawn and the red stone medieval Powis Castle behind, Welshpool, Wales
Spring blossom at Powis Castle | © National Trust Images/Paul Harris

Mae Cymru’n enwog am ei thirwedd a’i chestyll hynafol ond yn llai adnabyddus am ei gerddi hardd. Yn ymestyn dan y castell canoloesol mae un o’r gerddi gorau ym Mhrydain. Gyda therasau dramatig, Orendy, gardd Edwardaidd ffurfiol a gardd goediog heddychlon mae cymaint o amrywiaeth i grwydro trwyddo.

Dewch i archwilio gardd Gymreig dros y gwanwyn

Mae’r Gwanwyn yn adfywio gerddi hynod Castell Powis. Gyda thywydd cynhesach ar y gweill, ac wrth inni groesawu ein hoff fywyd gwyllt yn ôl i’r gerddi, bydd fflachiadau o liw i'w gweld ym mhob cwr a chornel.

Blodau hardd

Mae'r cennin Pedr Cymreig enwog yn blodeuo’n gynnar ac yn trawsnewid ein padog yn garped melyn rhyfeddol. Mae’r magnolia’n serennu bob blwyddyn, yn arddangos ei blodau pinc a gwyn siâp gobled. Wrth ichi fynd am dro ar hyd yr Adardy, byddwch yn sylwi ar yr wisteria yn siglo yn y gwynt, a bydd y blodau pinc sy’n gorchuddio ein coed blodau afalau hyfryd yn eich syfrdanu wrth ichi gyrraedd yr Ardd Edwardaidd Ffurfiol.

Yr Arglwyddes Violet, Iarlles Powis, oedd wedi plannu’r coed cannoedd o flynyddoedd yn ôl, yn ystod ei hymdrechion i wneud Castell Powis yn “un o’r harddaf, os nad yr harddaf yng Nghymru a Lloegr”. Mae Gardd Edwardaidd Violet, gyda lawnt croce, borderi blodeuog a choed ffrwythau sydd wedi’u tocio’n fanwl, yn parhau i fod yn un o’n hoff rannau o'r ardd hyd heddiw.

Teulu yn cerdded ar hyd llwybr a gwrychoedd hyd ei ochrau, tuag at dwnnel mewn gwrychoedd tal, yng Nghastell Powis, Cymru
Ymwelwyr yn yr ardd yn y gwanwyn yng Nghastell Powis, Cymru | © National Trust Images/John Millar

Crwydrwch y Terasau Eidalaidd yng Nghastell Powis

Islaw’r castell mae’r Terasau Eidalaidd, a gafodd eu creu o’r graig noeth sy’n cael eu hystyried yr enghraifft orau o ardd deras o’r 17eg ganrif ym Mhrydain.

O’u lleoliad uchel ar ochr y bryn gallwch fwynhau golygfeydd godidog ar draws yr ardd, y parc ceirw, ac yn y pellter mae copaon y Mynydd Hir a Bryniau Breidden.

Yr Orendy o’r 18fed ganrif

Dewch i edmygu’r borderi trawiadol sy’n llawn planhigion lluosflwydd, y cerfluniau plwm a charreg o ddawnswyr, yr Adardy a fu’n gartref i adar ysglyfaethus ar un adeg, ac Orendy gyda phorth carreg crand o’r 18fed ganrif a fu’n fynedfa i’r castell ei hun yn y gorffennol.

Yr Ardd Ffurfiol Edwardaidd

Gardd lysiau oedd yr ardal hon yn wreiddiol ond yn 1912 cafodd ei thrawsnewid yn ardd flodau ffurfiol gan Violet, Iarlles Powis.

Yma gallwch grwydro rhwng rhodfeydd o goed afalau hynafol, cysgodi o dan fwa’r winwydden, edmygu’r lliwiau tymhorol ac ymlacio wrth wrando ar sŵn y dŵr yng Ngardd y Ffownten gerllaw.

Llun o unigolyn yn eistedd ar laswellt dan goeden dal ar dir Castell Powis a’r Ardd yng Nghymru wedi ei amgylchynu gan flodau gwyn
Chwiliwch am le tawel yng Nghastell Powis yng Nghymru | © National Trust Images/Megan Taylor

Gardd y Ffownten

Yng Ngardd y Ffownten gallwch edmygu’r tocwaith ar y coed a’r gwrychoedd. Edrychwch ar eu cysgodion hir ar draws y glaswellt yng ngolau isel y prynhawn.

Chwiliwch am y giatiau haearn bwrw, rhodd gan yr Arglwyddes Violet i’w gŵr George, 4ydd Iarll Powis, sy’n arddangos arfbais fywiog y teulu Herbert o eliffant a griffwn yn cadw llygad ar yr ardd.

Gwrychoedd gwych

Mae’n amhosibl osgoi un o nodweddion enwocaf Powis, y gwrychoedd ywen 300 oed. Gallwch weld eu llwyni siâp cymylau wrth edrych i gyfeiriad y castell o bob rhan o’r ardd, bydd yr 14 o lwyni anferth a’r gwrych 30 troedfedd o uchder yn aros yn y cof am amser maith ar ôl eich ymweliad.

Cerdded yn y Gwyllt

Y Gwyllt yw enw’r bryncyn coediog gyferbyn â’r castell. Mae’r ardal hon yn fwy anffurfiol na gweddill yr ardd ac mae’n lle delfrydol i fynd am dro drwy’r coed gyda golygfeydd anhygoel.

Cerddwch wrth ymyl y coed derw mawr, rhododendron a choed egsotig. Oedwch wrth Bwll y Stabl, y Tŷ Rhew neu’r Pwll Plymio sydd wedi’i amgylchu gan redyn. Yma gallwch ddarganfod cerfluniau unigryw, ac edmygu’r olygfa o’r castell ar draws y Lawnt Fawr.

Wyneb Castell Powis yn dangos dilyniant y terasau oddi tano gyda’r yw anferth yng Nghastell Powis, Cymru.

Darganfyddwch fwy yng Nghastell a Gardd Powis

Dysgwch pryd mae Castell a Gardd Powis ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Golygfa o’r ardd ym mis Gorffennaf tua chefn gwlad yr ardal o gwmpas Castell Powis, Powys, Cymru
Erthygl
Erthygl

Hanes yr ardd yng Nghastell Powis 

Crwydrwch baradwys o ardd yng Nghymru, gyda 300 mlynedd o drawsnewid gardd yn cynnig haenau lawer o hanes i’w harchwilio.

A small white dog sat at a café table
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell a Gardd Powis gyda'ch ci 

Mae gan Gastell a Gardd Powis sgôr o un bawen. Dysgwch ragor am ddod â’ch ci i Gastell a Gardd Powis. Gallwch aros yn y Cwrt i weld y castell a chael diod a thamaid i’w fwyta hefo’ch ci wrth eich ochr. Dysgwch yr ardd 1 Tachwedd - 28 Chwefror.

Platiaid o gacennau cri ar gownter, gydag arwydd yn dweud ‘Welsh cakes/Cacen gri’, a phentwr o sgons yn y caffi yng Nghastell Powis, Cymru
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell Powis 

Ar ôl crwydro’r castell neu deithio trwy’r terasau, dadebrwch gydag un o’r danteithion blasus o Fwyty’r Cwrt, neu ewch ag anrheg adref o’r siop i’ch helpu i gofio diwrnod gwych.

Golygfa ar Flaen Dwyreiniol Castell a Gardd Powis, Cymru.
Erthygl
Erthygl

Hanes Castell Powis 

Castell Cymreig yw Powis a adeiladwyd gan dywysog Cymreig, Gruffudd ap Gwenwynwyn (tua 1252). Goroesodd ryfeloedd a’i rannu i ddod yn un o gestyll amlycaf Cymru.