Skip to content

Siopa yn Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Adeilad gwyn siop a chanolfan ymwelwyr Rhosili, yn y pellter gellir gweld ymyl y clogwyn gyda’r môr a’r awyr las yn cwrdd ar y gorwel.
Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili, Gŵyr | © National Trust Images/John Millar

Mae Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili yn un o hen fythynnod gwylwyr y glannau, sy’n edrych dros y bae. Mae’r olygfa’n newid o eiliad i eiliad, ac mae’r 3 milltir o dywod yn wledd i’r llygaid. Mae’r siop yn cynnig amrywiaeth eang o roddion, a gall y staff roi gwybodaeth leol i chi ar gyfer eich ymweliad.

Siopa yn hen fythynnod gwylwyr y glannau, Rhosili  

Os ydych chi wedi anghofio rhywbeth, ry’n ni yma i chi, boed law neu hindda – o eli neu sbectol haul i got neu ddillad glaw. Mae gennym ddanteithion i’ch temtio hefyd. Fe welwch bopeth sydd ei angen arnoch yma i wneud y gorau o’ch ymweliad â Rhosili.

Rhoddion i bawb 

Beth am rywbeth bach i gofio’ch ymweliad neu anrheg i’ch anwyliaid gartref? Mae pob ceiniog sy’n cael ei gwario yn y siop yn ein helpu i ofalu am Benrhyn Gŵyr, nawr ac yn y dyfodol.

An overhead shot of a sunhat, sunglasses and a book balanced on a chair
Popeth sydd ei angen arnoch i fwynhau diwrnod ar lan y môr | © National Trust Images/Rachel Whiting

Gwybodaeth am Rosili ac Arfordir De Gŵyr

Gall ein tîm cyfeillgar yn y siop eich helpu i wneud y gorau o’ch diwrnod drwy roi gwybodaeth i chi am y llwybrau a’r golygfeydd gorau a’n bywyd gwyllt lleol.

Holwch am weithgareddau’r ‘50 Peth’ hefyd, neu beth am gymryd rhan yn ein gweithgareddau geo-gelcio? Ac, yn goron ar ddiwrnod i’r brenin, cofiwch alw yn y Siop a’r Ganolfan Ymwelwyr.

Diolch

Diolch i’ch ceiniogau a’ch cefnogaeth chi y gallwn barhau i ofalu am natur, harddwch a hanes i bawb, am byth.

Ymwelydd yn eistedd gyda’i chefn at y camera yn edrych allan ar yr olygfa o’r bae yn Rhosili ac Arfordir De Gŵyr, Cymru, i lawr y clogwyn at draeth tywodlyd gyda moroedd glas clir y tu hwnt ac awyr las heulog yn y pellter.

Darganfyddwch fwy yn Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Dysgwch sut i gyrraedd Rhosili ac Arfordir De Gŵyr, ble i barcio, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Ymwelydd yn eistedd gyda’i chefn at y camera yn edrych allan ar yr olygfa o’r bae yn Rhosili ac Arfordir De Gŵyr, Cymru, i lawr y clogwyn at draeth tywodlyd gyda moroedd glas clir y tu hwnt ac awyr las heulog yn y pellter.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Rhosili ac Arfordir De Gŵyr 

Ardal arbennig ar gyfer cerdded yr arfordir, gwneud campau dŵr a gwylio bywyd gwyllt. Gyda 3 milltir o dywod, mae digon o le i’r teulu cyfan chwarae yn y tywod neu hedfan barcud.

Ymwelwyr yn cerdded ar hyd llwybr ym Mhenrhyn Gŵyr wrth ymyl wal gerrig gyda defaid yn y pellter. Mae’n ddiwrnod niwlog ac mae’r bryniau yn y pellter wedi’u gorchuddio gan niwl.
Erthygl
Erthygl

Hanes Rhosili ac Arfordir De Gŵyr 

Tirwedd hynafol yw Rhosili ac arfordir De Gŵyr. Mae’r rhan fwyaf o ymwelwyr yn dod i fwynhau’r traeth a’r golygfeydd ysgubol, ond o dan ein traed mae tir hynafol, hanesyddol a thrysorau i’w darganfod.