Skip to content

Ein safbwynt ar saethu

Looking back towards Back Tor, Edale, Derbyshire
Edrych yn ôl tuag at Back Tor, Edale, Swydd Derby | © National Trust Images/Rob Coleman

Dyma safbwynt yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar saethu.

Gall awdurdodiad ar gyfer sesiynau hela hamdden gael ei ganiatáu gan eiddo lleol lle gall ein helpu i gyflawni ein hamcanion o ran cadwraeth a mynediad, a lle mae’n cael ei gynnal yn unol ag arfer gorau. Rhaid i bob sesiwn hela gydymffurfio â ‘Chod Arfer Saethu Da’ y diwydiant yn ogystal ag amodau amrywiol a ddiffinnir yn lleol a nodir yn ein trwyddedau/prydlesau.

Rydym yn parhau i ffafrio grwpiau saethu dwyster is, yn aml yn cynnwys ein tenantiaid ffermio lleol ein hunain. Rydym yn adolygu ein dull gweithredu’n rheolaidd i sicrhau ei fod yn seiliedig ar dystiolaeth, yn drugarog ac yn diogelu poblogaethau bywyd gwyllt lleol.

Two conservators rehanging the Knight with the Arms of Jean de Daillon Tapestry in the Dining Room at Montacute House after four years of conservation work, with the full tapestry visible against the wood-panelled wall

Amdanom ni

Dysgwch fwy am pwy ydyn ni, beth rydym yn ei warchod a’i hyrwyddo, a pham. (Saesneg yn unig)

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

View of the ruins of Corfe Castle, lit in golden autumn sunlight, with a hill in the background
Erthygl
Erthygl

Ynglŷn â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol heddiw 

Dysgwch fwy am ein hetifeddiaeth, ein pobl a’n gwerthoedd fel elusen gadwraeth, yn diogelu lleoliadau hanesyddol a mannau gwyrdd a’u hagor i fyny i bawb, am byth. (Saesneg yn unig)

Peilot drôn yn hedfan drôn dros y Cawr Cerne Abbas yn Dorset, gyda chefn gwlad i’w weld yn y cefndir ac awyr las uwchben.
Erthygl
Erthygl

Flying drones at our places 

All aerial activity above our sites is prohibited unless specific permission is granted, according to an existing byelaw.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

View of Mam Tor from Winnats Pass, Derbyshire
Erthygl
Erthygl

Ein safbwynt ar hela trywydd  

Darllenwch am ein safbwynt ar hela trywydd a sut i roi adroddiad am dresmasu ar dir sydd dan ofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.