Aberdulais Heddiw

View of Aberdulais

Y bennod olaf yn ein hanes...heddiw.

Felly, ry’n ni wedi dysgu bod llawer o ddiwydiannau wedi ffynnu yma dros y canrifoedd, o waith cynhyrchu darnau arian y deyrnas, i’r Gwaith Tun Fictoraidd prysur a gyflenwodd dun i bedwar ban byd. Ond nawr, wrth weithio law yn llaw â chadwraeth, twristiaeth yw’r diwydiant sy’n ffynnu – ac mae Aberdulais yn atyniad twristaidd prysur i’w fwynhau gan yr holl deulu.

Teulu a llun agos o’r olwyn ddŵr yn Aberdulais
Gweld yr olwyn ddŵr yn Aberdulais
Teulu a llun agos o’r olwyn ddŵr yn Aberdulais

Cadwraeth ar Waith

Dros y blynyddoedd, Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi buddsoddi mewn cadwraeth ac wedi dod ag Aberdulais yn ôl yn fyw.

Erbyn hyn, gallwch weld a mwynhau’r olwyn ddŵr fwyaf yn Ewrop sy’n cynhyrchu trydan. Mae’n darparu digon o drydan ar gyfer popeth ry’n ni’n ei ddefnyddio ar y safle.

Cerddwch drwy’r adeiladau amrywiol sydd wedi cael eu dadorchuddio drwy waith cloddio diweddar, a dychmygu sut oedd bywyd a gwaith fel gweithiwr tunplat Fictoraidd.

Amser gyda’r teulu yn Aberdulais
Tad a mab wrth y rhaeadr
Amser gyda’r teulu yn Aberdulais

Lle braf i ymwelwyr

Yn ogystal â chlywed straeon am hanes bywiog Aberdulais, mae nifer o resymau eraill i ymweld â’r lle.

Gall ymwelwyr weld y ffilm 'Reflections on Tin' – ffilm sy’n mynd â chi ar daith drwy Aberdulais o’i genedigaeth hyd at heddiw. Ac mae mwy o ddehongliadau cyffrous wedi cael eu cynllunio ar gyfer y dyfodol agos.

Beth am gael picnic ar bwys y rhaeadr, neu gael rhywbeth blasus i’w fwyta o ystafell de’r Hen Ysgoldy a chwarae ar y fedwen haf?

Mae gennym wisgoedd Fictoraidd a phecynnau ditectif tun hefyd, sy’n mynd â chi ar lwybr synhwyrau drwy’r hen waith tun.

Heb sôn am y bywyd gwyllt diddorol sydd yn Aberdulais hefyd.

Ac mae hyn i gyd yma oherwydd y rhaeadr.

Olwyn Ddŵr Aberdulais
Olwyn Ddŵr Aberdulais
Olwyn Ddŵr Aberdulais