Cadwraeth ar Waith

Gwaith cloddio archeolegol yn Aberdulais

Dros y blynyddoedd, mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi buddsoddi mewn cadwraeth ac wedi dod ag Aberdulais yn fyw unwaith eto.

Dyma rai o’r prosiectau a wnaed dros y blynyddoedd diwethaf:

  • Mae olwyn ddŵr fwyaf Ewrop, sydd erbyn hyn yn sefyll ym mhwll yr olwyn wreiddiol ac yn cynhyrchu trydan “gwyrdd”, a hefyd y Tyrbin (sydd wedi ei fedyddio â’r enw Edvaard)  wedi cael gweddnewidiad anferth, gyda setiau o lifddorau, landeri a phaneli trydan newydd.
  • Mae prosiectau amrywiol wedi gwella adeiladau oedd yn dadfeilio. Mae llysdyfiant wedi cael ei glirio ac mae’r adeiladwaith wedi cael ei atgyfnerthu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Gwnaed gwaith helaeth i wal yr afon, i’w hatal rhag cwympo.
Atgyweirio wal yr afon yn Aberdulais
Atgyweirio wal yr afon yn Aberdulais
Atgyweirio wal yr afon yn Aberdulais
  • Roedd y bricwaith o fewn y simnai fawr yn dirywio. Defnyddiwyd y strwythur hwn i reoli gwres ffwrneisi’r gwaith tun. Rydym wedi gwneud rhywfaint o waith adfer manwl i’w warchod ar gyfer y dyfodol.
  • Mae’r sied dunio yn lle allweddol ar y safle. Yn ddiweddar, cloddiwyd lawr i’r llawr gwreiddiol a datguddiwyd nifer o byllau sydd, yn eu cyflwr presennol, yn fregus iawn. Cafodd yr adeilad ei gofnodi’n ofalus gan ein harcheolegydd, gan nodi union safle cerrig unigol gyda darluniau a ffotograffau o’r llawr a’r waliau. Yna cafodd y rhan fwyaf o’r llawr a’r pyllau eu gorchuddio, fel eu bod nhw’n cael eu gwarchod at y dyfodol.