Grwpiau Cefnogwyr

A supporter holding National Trust literature

Gall ymuno â grŵp lleol roi cymaint mwy i chi...

Cwrdd â phobl sy’n dwlu ar un pethau, a mwynhau amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol – dim ond ychydig o’r rhesymau pam mae pobl yn ymuno â grwpiau cefnogwyr.

Yn Aberdulais, mae gennym 'Gyfeillion Gwaith Tun Aberdulais' – grŵp o selogion sy’n frwd dros gadwraeth a hanes Aberdulais.

Mae nifer fawr o Gyfeillion yn gwirfoddoli gyda ni, ac yn rhannu eu hamser a’u harbenigedd mewn meysydd fel yr ystafell de, archifau, cynnal a chadw ac archaeoleg.

Cyfeillion Aberdulais
Cyfeillion Aberdulais
Cyfeillion Aberdulais

Ychydig o hanes...

Mae’r Cyfeillion wedi bod yn rhan annatod o Aberdulais er 1987, ac maen nhw wedi bod wrthi’n codi arian byth ers hynny. Hyd yn hyn, maen nhw wedi codi dros £200,000 tuag at amrywiol brosiectau ar y safle.

Mae’r rhain yn cynnwys gwelliannau i gyfleusterau ymwelwyr, celfi newydd ar gyfer ystafell waith y gwirfoddolwyr a’r ystafell de, a sied ddiogel ar gyfer offer.

Roedd darparu mynediad i bob rhan o’r safle ar gyfer ymwelwyr ag anghenion arbennig, gan gynnwys gosod lifftiau a darparu cadeiriau olwyn, yn un o’r prosiectau mwyaf arwyddocaol a buddiol.

Defnyddiwyd cronfeydd i atgyweirio ac adnewyddu cyfleusterau, gwella dehongli ac yn fwy diweddar fe’u defnyddiwyd ar gyfer un o’n prosiectau cadwraeth – y Sied Dunio.
 

Y Cyfeillion yn mwynhau sesiwn gymdeithasol
Y Cyfeillion yn mwynhau sesiwn gymdeithasol
Y Cyfeillion yn mwynhau sesiwn gymdeithasol