Gwirfoddoli yn Aberdulais

Gwirfoddolwyr yn Aberdulais

Dewch i fod yn rhan o dîm anhygoel

Gwneud ffrindiau newydd, helpu lle arbennig, neu fynd allan a bod yn weithgar – dim ond rhai o’r rhesymau pam mae pobl yn gwirfoddoli.

Ac mae sgiliau, amser ac angerdd ein gwirfoddolwyr yn sicr yn helpu i wneud Aberdulais yn lle arbennig iawn.

Gwirfoddolwr yn strimio
Gwirfoddolwr yn strimio
Gwirfoddolwr yn strimio

Pam gwirfoddoli yn Aberdulais?

Efallai eich bod chi am wneud ffrindiau a chymdeithasu, rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned, neu fod yn rhan o achos da, neu gael cyfleoedd i wella’ch CV – beth bynnag yw’r rheswm, gallai gwirfoddoli gyda ni fod yn un o’r penderfyniadau gorau y byddwch yn ei wneud.

Mae amrywiaeth o swyddogaethau gwirfoddoli ar gael yn Aberdulais, o weini lluniaeth yn ystafell de’r Hen Ysgoldy, i helpu gyda chyflwyno gwybodaeth a gwneud gwaith cynnal a chadw ar y safle.

Mae gennym gôr gwirfoddolwyr hefyd, yr unig un o’i fath o fewn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni yn aberdulais@nationaltrust.org.uk
 

Côr gwirfoddolwyr Aberdulais
Côr gwirfoddolwyr Aberdulais
Côr gwirfoddolwyr Aberdulais
Gwirfoddolwyr Aberdulais yn mwynhau diwrnod allan wedi’i drefnu
Gwirfoddolwyr Aberdulais yn mwynhau diwrnod allan wedi’i drefnu
Gwirfoddolwyr Aberdulais yn mwynhau diwrnod allan wedi’i drefnu