Gwirfoddoli yn Aberdulais

Gwirfoddolwyr yn Aberdulais

Dewch i fod yn rhan o dîm anhygoel

Gwneud ffrindiau newydd, helpu lle arbennig, neu fynd allan a bod yn weithgar – dim ond rhai o’r rhesymau pam mae pobl yn gwirfoddoli.

Ac mae sgiliau, amser ac angerdd ein gwirfoddolwyr yn sicr yn helpu i wneud Aberdulais yn lle arbennig iawn.

Gwirfoddolwr yn strimio
Gwirfoddolwr yn strimio

Pam gwirfoddoli yn Aberdulais?

Efallai eich bod chi am wneud ffrindiau a chymdeithasu, rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned, neu fod yn rhan o achos da, neu gael cyfleoedd i wella’ch CV – beth bynnag yw’r rheswm, gallai gwirfoddoli gyda ni fod yn un o’r penderfyniadau gorau y byddwch yn ei wneud.

Mae amrywiaeth o swyddogaethau gwirfoddoli ar gael yn Aberdulais, o weini lluniaeth yn ystafell de’r Hen Ysgoldy, i helpu gyda chyflwyno gwybodaeth a gwneud gwaith cynnal a chadw ar y safle.

Mae gennym gôr gwirfoddolwyr hefyd, yr unig un o’i fath o fewn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni yn aberdulais@nationaltrust.org.uk
 

Côr gwirfoddolwyr Aberdulais
Côr gwirfoddolwyr Aberdulais
Gwirfoddolwyr Aberdulais yn mwynhau diwrnod allan wedi’i drefnu
Gwirfoddolwyr Aberdulais yn mwynhau diwrnod allan wedi’i drefnu