Haf o Gelf

Haf o Gelf yn Aberdulais

Dilynwch yn ôl troed artistiaid a beirdd a byddwch yn greadigol yr haf hwn.

22 Gorffennaf – 3 Medi 2017

Bob dydd yn ystod yr wythnos bydd îsls a dyfrlliwiau wedi’u dotio o gwmpas y lle i chi roi cynnig ar ryddhau’r artist ‘na sy’n cuddio y tu mewn i chi.

Neu beth am roi cynnig ar un o’n gweithgareddau sy’n cael eu cynnal drwy gydol y gwyliau haf? Ym mis Gorffennaf ac Awst byddwn ni’n cynnal...

  • gweithdai barddoniaeth (22-23 Gorffennaf & 19-20 Awst)
  • peintio traed – gwnewch eich marc fel rhan o’r gweithgaredd “dilyn yn ôl troed” (29-30 Gorffennaf & 26-27 Awst)
  • modelu clai (5/6 Awst)
  • celf wyllt (12-13 Awst & 2-3 Medi)

Mae rhywbeth i bawb yma – dewch i ganfod eich ochr greadigol.

Ceir y wybodaeth lawn ar ein tudalen ‘What’s On’ – ry’ ni’n ymddiheuro mae dim ond fersiwn Saesneg o’r dudalen hon sydd ar gael
 
1 - 3 Medi 2017

Dewch i weld yr Aberdulais Ddiwydiannol drwy lygaid artist.

Mae Aberdulais wedi bod yn fwrlwm o gelf ers canrifoedd, gydag artistiaid fel Ruskin, Turner a Bonner yn teithio yma i beintio’r melinau grawn a’r rhaeadr.

1 – 15 Medi 2017

Bydd arddangosfa gan Richard Allen – Artist Tirwedd y Flwyddyn Sky 2016, a beintiodd Aberdulais ar y teulu yn rownd derfynol y gystadleuaeth yn 2016. Bydd ei waith buddugol, ynghyd â darnau eraill sy’n dangos ei daith greadigol yn cael eu harddangos yn Aberdulais. 

16 – 30 Medi 2017

Arddangosfa gan ffotograffydd lleol, Alixzandra Wiseman, lluniau bendigedig o’r rhaeadrau lleol a’r ardal gyfagos. 
 
Awgrymiadau arbennig ar gyfer y gwyliau haf

Mae ein maes parcio braidd yn fach, felly os yw’n llawn pan gyrhaeddwch, mae yna lefydd parcio am ddim ar y ffordd (3 awr ar y mwyaf). Mae yna rywfaint o le yn yr ardal anabledd yn y gilfach (tua 2 gar).

Mae gennym ystafell de fach hyfryd, sy’n llawn hanes a chymeriad (ystafell de’r Hen Dŷ Ysgol) sy’n cynnig bwyd poeth ac oer yn ogystal â chacennau, byrbrydau a diodydd. Mae’r ystafell de’n gweini bwyd poeth rhwng 12-3:30pm, ond mae amrywiaeth o frechdanau a phasteiod ar gael y tu allan i’r oriau hyn. Mae yna opsiynau cludfwyd ar gael hefyd os ydych am fynd â rhywbeth bant gyda chi.

Mae yna fyrddau picnic o amgylch y safle. Dewch â blanced (os yw’r tywydd yn braf) ac ymlaciwch ar y lawnt.

Ac yn olaf... diolch...

Drwy ymweld â ni yr haf hwn, rydych chi’n ein helpu i sicrhau bod Aberdulais yn parhau’n lle arbennig ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.