Hwyl Fictoraidd yr haf hwn yn Aberdulais

Rhowch gynnig ar groesbwytho i greu rhywbeth arbennig i’w gadw

Rhowch gynnig ar grefftau a difyrion Fictoraidd traddodiadol, gan gynnwys gwneud danteithion melys yn y gegin a chreu decor crefftol ar gyfer eich cartrefi.

25 Gorffennaf - 2 Medi 2018

Fel rhan o’n thema Gwaith Menyw yr haf hwn, byddwn yn darganfod rolau menywod y tu ôl i’r gweithlu yn Aberdulais, gan gynnwys eu cartref a’u bywyd teuluol, ac yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan.
 
Bob dydd yn ystod yr wythnos drwy gydol gwyliau’r haf byddwn yn rhedeg gweithgareddau hunanarweiniol i’w mwynhau gan yr holl deulu. Cewch gyfle i gael blas ar fywyd Fictoraidd a sut roedd teuluoedd wedi treulio amser gyda’i gilydd. Rhowch gynnig ar chwarae sgots, coets neu weld pwy sydd â sgiliau cwpan a phêl.
 
Mae cyfle hefyd i gymryd rhan yn un o’n gweithdai mewnol niferus dros benwythnosau gwyliau’r haf. 

Cwpwrdd Dillad Menyw

28 - 29 Gorffennaf ac 18 - 19 Awst 2018

Roedd y gweithwyr tun Fictoraidd wedi gwisgo ffedogau lledr a chapiau, ond roedd menywod y tŷ hefyd yn gorfod gwneud y tro â’u dillad a’u trwsio. 

Dysgwch sut roedd menywod Fictoraidd wedi creu dillad iddyn nhw eu hunain a’u teuluoedd gan ddefnyddio ffabrigau, carpiau a thorion. Peidiwch â cholli’r cyfle i fod yn wniadwraig Fictoraidd yn ein gweithdy tecstilau.
 

Cartref y Weithwraig

4 - 5 a 25 - 26 Awst 2018

Defnyddiwch eich dychymyg i edrych y tu ôl i’r llenni yn Rhif 2 Bwthyn y Rhaeadr i archwilio’r bywyd cartref y tu ôl i’r gweithlu. 

Dewch i ddysgu sut i fywiogi’ch cartref mewn ffordd hen ffasiwn drwy greu crefftau traddodiadol o waith llaw yng ngweithdy ein cartref Fictoraidd.
 

Coginio Fictoraidd

11 - 12 Awst a 1 - 2 Medi 2018

Anghofiwch griwel a blawd ceirch, rydym ni’n paratoi rhywbeth ychydig yn fwy melys ar gyfer ein gweithdy Fictoraidd. 

Rhowch gynnig ar wneud danteithion melys traddodiadol, dysgwch sut i wneud paned o de “go iawn”, ewch â ryseitiau Fictoraidd adref gyda chi neu dangoswch eich bysedd gwyrddion a dysgu sut i dyfu’ch gardd eich hunan.

Arddangosfa Gwaith Menyw

Gweithwraig tun, gwniadwraig, gwneuthurwraig cartref, mam, cogyddes, athrawes...rolau Menywod y tu ôl i’r gweithlu yn Aberdulais.

O fewn arddangosfa ‘Gwaith Menyw’, darganfyddwch y menywod y tu ôl i’r gweithlu a’u rôl hollbwysig i dwf y diwydiant gwaith tun. Bydd yr arddangosfa yn rhoi blas i chi ar y gofynion bob dydd oedd yn wynebu menywod yn ystod twf a dirywiad y gwaith tun.

Bydd yr arddangosfa yn rhedeg bob dydd tan 2 Medi 2018 yn ein hystafell arddangos.