Hwyl hanner tymor Mai yn Aberdulais

Hwyl i'r teulu yn Aberdulais

Camwch yn ôl mewn amser yr hanner tymor hwn gan brofi bywyd dydd i dydd mewn cartref Oes Fictoria.

Profwch fywyd fel teulu Oes Fictoria wrth i chi fwynhau ein arddangosfa ‘Menywod yn y Gweithle’. 

Efallai mae cig mollt, ceirch llith a griwal oedd ar fwrdd bwyd teulu Oes Fictoria yn ôl yn y 19eg ganrif, ond heddiw, byddwn yn gweini rhywbeth ychydig yn fwy melys. Dewch i roi tro ar wneud losin mintys – danteithion syml i’r holl deulu fwynhau. 

Cewch weld sut y byddai teulu wedi mynd ati i addurno eu tai gyda chrefftau syml, neu roi tro ar bwytho neu groesbwyth i greu rhywbeth arbennig i fynd gatre gyda chi.

Hyn oll, yn ogystal a gemau Oes Fictoria traddodiadol, dawnsio o amgylch y fedwen Fai, chwarae sgots neu phêl a chwpan. Heb anghofio’r cyfle i wisgo lan fel teulu Oes Fictoria...cyfle gwych i brofi hanes.

Yn cyd-redeg a’r gweithgareddau fydd ein arddangosfa ar fenywod sydd wedi gweithio yn Aberdulais ar hyd yr oesoedd. Ry’ ni’n edrych ar y swyddi gwahanol y byddent wedi’i dal yn Aberdulais. Mae’r arddangosfa i’w gweld o’r 1 Mai – 2 Medi 2018. 
 

Cyngor da ar gyfer hanner tymor

  • Mae ein maes parcio braidd yn fach, felly os yw'n llawn pan gyrhaeddwch chi, cofiwch fod modd parcio yn ddi-dâl wrth ochr y ffordd (hyd at 3 awr). Mae 'na le parcio cyfyngedig yn yr ardal barcio anabl yn y gilfach barcio (lle i tua 2 gar).

  • Mae gyda ni ystafell de fach hyfryd yma sy'n llawn hanes a chymeriad (ystafell de'r Hen Ysgoldy), sy'n gweini bwyd twym ac oer, heb sôn am gacennau, byrbrydau a diodydd. Mae bwyd twym yn cael ei weini yn yr ystafell de rhwng 12 a 3.30pm, ond mae gwledd o frechdanau a phasteiod ar gael tu allan i'r oriau hyn. Gallwch hefyd ddewis mynd â'ch bwyd gyda chi, os ydych chi am brynu rhywbeth yn sydyn a mynd ar eich taith.

  • Mae byrddau picnic ar gael ar hyd a lled y safle, ac os ddewch chi â blanced (os yw'n dywydd braf)  gallwch ymlacio ar y lawnt.

Ac yn olaf...diolch...

Wrth ddod i ymweld â ni yr hanner tymor yma, ry'ch chi'n helpu i gadw Aberdulais yn lle arbennig ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Diolch yn fawr.