Hwyl i’r teulu yn Aberdulais

Tad a mab wrth y rhaeadr

Gwaith hawdd yw cadw’r plant yn hapus yn Aberdulais

Mae cyfoeth o bethau bendigedig i deuluoedd eu darganfod a’u mwynhau wrth ymweld â Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais.

Mynnwch becyn ditectif tun

Cewch hyd i bopeth fydd ei angen arnoch ar gyfer eich taith o gwmpas Aberdulais yn y pecyn hwn. Dilynwch y llwybr synhwyrau i ddarganfod cyfrinachau.

Hwyl gyda’r pecyn tracio yn Aberdulais
Hwyl gyda’r pecyn tracio yn Aberdulais
Hwyl gyda’r pecyn tracio yn Aberdulais

Gwisg Fictoraidd

Gwisgwch i fyny, crwydrwch o gwmpas ac ewch ar daith un o’r dynion, menywod a phlant niferus a oedd yn gweithio yng Ngwaith Tun Aberdulais.

50 o bethau i’w gwneud cyn cyrraedd 11 ¾ oed

Mae llawer o ddigwyddiadau ‘50 o bethau’ wedi cael eu trefnu ar gyfer gwyliau’r haf, fel adeiladu cuddfan a chwilio am ffosiliau, ond beth am ddewis rhai o’r gweithgareddau ‘50 o bethau’ i chi gael gwneud nhw eich hunain? Mae digonedd o ddewis, fel creu cadwyn llygad y dydd, dal deilen sy’n disgyn neu chwarae brigau bach o bont y dramffordd. Cofiwch ddod â’ch llyfr lloffion ’50 o bethau’!

Gwylio’r bywyd gwyllt

Mae digon o fywyd gwyllt i chwilio amdano yn Aberdulais. Gofynnwch i gael benthyg binocwlars a llyfr adnabod adar i weld pa adar y gallwch chi eu ffeindio ar y safle.