Llogi lleoliad yn Aberdulais

Yr ystafell gyfarfod yn Aberdulais

Ydych chi’n chwilio am y lle perffaith ar gyfer eich cyfarfod neu’ch parti pen-blwydd?

Mae’r Ystafell Ddigwyddiadau ar gael i’w llogi a gall ddal hyd at 50 o bobl yn dibynnu ar ba gynllun ystafell sy’n eich siwtio orau.
 

Manylion yr ystafell

23 troedfedd x 18 troedfedd (400 troedfedd sgwâr) a chegin fach y drws nesaf iddi
 

Pris yr ystafell

 • Corfforaethol: Hanner Diwrnod: £50 + TAW / Diwrnod Llawn: £70 + TAW

Cynlluniau a Maint Ystafell

 • Arddull Theatr 
 • Arddull Ystafell Ddosbarth
 • Arddull Ystafell Fwrdd 

Offer sydd ar gael ac wedi’u cynnwys yn y pris

 • Taflunydd digidol
 • Sgrin
 • Stand
 • Siart troi

Amser

 • Ar gael bob dydd o 8.30am tan 5pm
 • Nosweithiau trwy drefniant arbennig yn unig
Mae cyfraddau hanner diwrnod yn berthnasol ar yr amod bod y digwyddiad naill ai’n dechrau ar ôl neu’n gorffen cyn 1pm
 

Arlwyo

 • Cawl a rhôl - £4.00 
 • Te/Coffi Bore/Prynhawn a phicau ar y maen - £2.50

Pam dewis Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais?

 • Croeso cynnes 
 • Parcio am ddim 
 • Mynediad llawn i’r anabl 
Mae’r pris llogi ystafell yn cynnwys mynediad am ddim i’r rhaeadr a’r safle treftadaeth lle mae olion y gwaith tunplat a’r safle cynhyrchu pŵer, a’r olwyn ddŵr fwyaf yn Ewrop sy’n cynhyrchu ei drydan ei hunan.
 

Telerau ac Amodau – Darllenwch

Cadarnhewch niferoedd a manylion terfynol 7 diwrnod cyn dyddiad yr ymweliad.
Rydym yn hapus i drefnu lluniaeth a chiniawau am gost ychwanegol (gweler yr wybodaeth i gael prisiau) – ond mae angen 7 diwrnod o rybudd arnom. Nodwch amserau egwylau te a chinio cyn eich cyfarfod. Rhaid i chi dalu am luniaeth a chiniawau yn ôl yr archeb.
 
Ni chaniateir i unrhyw folltau, taciau, sgriwiau, darnau neu binnau neu wrthrychau tebyg gael eu gyrru i mewn i unrhyw ran o’r ystafell.
 
Bydd y sawl sy’n llogi yn gyfrifol am Iechyd a Diogelwch pawb sy’n bresennol yn y digwyddiad. Yn benodol bydd y sawl sy’n llogi yn ymgyfarwyddo â’r gweithdrefnau tân cyn dechrau’r digwyddiad; sicrhau bod pawb sy’n bresennol yn y digwyddiad yn ymwybodol o’r gweithdrefnau tân ar ddechrau’r digwyddiad a gwneud trefniadau addas ar gyfer diogelwch y rhai fydd yn bresennol yn enwedig y rhai sydd â phroblemau’n ymwneud â symudedd.